Skip to the main content.

1 min read

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

På dagens arbetsplatser är det av yttersta vikt att skapa en miljö där alla medarbetare behandlas lika och rättvist. Tyvärr uppstår det ibland situationer där vissa individer eller grupper diskrimineras, antingen direkt eller indirekt. Vi kommer att utforska skillnaderna mellan direkt och indirekt diskriminering på arbetsplatsen och förklara varför det är viktigt att vara medveten om dessa begrepp, samt agera för att förhindra diskriminering.

Vad är direkt diskriminering?
Direkt diskriminering innebär att en person behandlas sämre än andra på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller andra skyddade egenskaper. Det kan vara uppenbart och medvetet eller mer subtilt, men resultatet är att någon missgynnas på grund av dessa egenskaper. Ett exempel på direkt diskriminering kan vara att en person inte får en befordran eller anställning på grund av sin ålder eller kön, trots att de har de nödvändiga kvalifikationerna.

Vad är indirekt diskriminering?
Indirekt diskriminering uppstår när en tillsynes neutral regel, policy eller praxis tillämpas på alla anställda, men i praktiken missgynnar vissa grupper på grund av deras skyddade egenskaper. Det kan vara oavsiktligt och utan någon illvilja, men effekten är att vissa medarbetare hindras eller begränsas på grund av faktorer som de inte kan kontrollera. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att införa krav på arbetstid som kolliderar med religiösa helgdagar, vilket påverkar anställda som tillhör den religiösa gruppen.

Vikten av medvetenhet och åtgärder:

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att vara medveten om både direkt och indirekt diskriminering. Genom att förstå dessa begrepp kan man identifiera och korrigera potentiella problemområden i arbetsmiljön. Här är några steg som kan vidtas för att förebygga och bekämpa diskriminering på arbetsplatsen:

  1. Utbildning och medvetenhet: Se till att alla anställda och ledare har tillgång till utbildning om diskriminering, dess olika former och konsekvenserna av det. Detta hjälper till att skapa medvetenhet och öka förståelsen för ojämlikheter och diskriminering.

  2. Granskning av policyer och praxis: Noggrant granska befintliga policyer, regler och praxis för att identifiera om det finns något som kan leda till diskriminering, även indirekt. 

  3. Skapa en öppen och inkluderande kultur genom att främja respekt, ömsesidig förståelse och tolerans på arbetsplatsen. Detta kan uppnås genom att främja mångfald, erbjuda utrymme för öppen dialog och ha ett system för att rapportera och hantera eventuella diskrimineringsincidenter.Behöver du hjälp med policys och rutiner för diskriminering och jämställdhet, eller kanske utbildningar? Hör av dig till någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More
Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More