Skip to the main content.

1 min read

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både till en myndighet och på en arbetsplats.

Visselblåsarfunktionen ska vara anonym och visselblåsarna ska skyddas från repressalier från arbetsgivaren. Om en visselblåsare skulle utsättas för repressalier i alla fall ska det finnas en rätt till skadestånd för visselblåsaren. Utöver medarbetarna inom en organisation ska exempelvis konsulter, praktikanter, aktieägare och volontärer ingå i den skyddade personalkretsen och kunna använda visselblåsarsystemet.

Beroende på storlek på bolag, offentlig eller privat arbetsgivare ser kraven något olika ut. Här reder vi ut vad som gäller ditt företag och om du behöver en visselblåsarfunktion eller ej.

  • Alla offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda behöver en visselblåsarfunktion.
  • Privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska enligt lagen ha funktionen på plats sedan 17 juli 2022.
  • Från och med den 17 december år 2023 ska även privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha funktionen på plats.

 

Behöver du hjälp med arbetsrätt, policys eller andra HR-frågor? Hör av dig till en av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More
Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More