Ledningen kan inte undvika ansvar för arbetsmiljön

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Alla företag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige är skyldiga att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det betyder att det räcker med att ha en enskild arbetstagare som arbetar från Sverige, även om de är anställda i utlandet, för att arbetsmiljölagarna ska träda ikraft. 

Läs mer
policy

Varför behövs policys?

Först, vad är en policy egentligen?

En policy kan beskrivas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga områden. Den ger vägledning inför beslut och styrning inom ämnet och kan bland annat redogöra för vilka regler som finns, samt hur det ska hanteras om någon inte följer dessa.

Läs mer
Lönekartläggning skapar förutsättningar för en rättvis lön.

Lönekartläggning

Visste du att det finns ett lagkrav på att göra lönekartläggningar? Lönekartläggning är inte bara något som lagen kräver att alla företag ska göra. Det skapar också en transparens inom företaget då lönerna ligger på en nivå där kompetens bestämmer lönen istället för kön eller någon annan olikhet. Alla företag litet som stort ska enligt lagen göra en årlig lönekartläggning. Är det 10 anställda eller fler ska lönekartläggningen även dokumenteras.

Läs mer

Vad gäller vid Provanställning?

Att som arbetsgivare ha koll på arbetsrätten är inte alltid det lättaste. Alla anställningar regleras i LAS (lagen om anställningsskydd) alternativ i kollektivavtalet som företaget är ansluten till.

Läs mer

Vilka Coronastöd kan företag erhålla?

Covid-19 har satt tunga spår i många företags ekonomi vilket har lett till kraftig minskad omsättning. Under den rådande krisen har flera åtgärdspaket tagits fram för att kunna hålla verksamheten igång utan att vidta drastiska åtgärder som bland annat uppsägningar av anställda och hos leverantörer.

 

Läs mer