rekryteringsprocess i världsklass

Så lyckas du med din rekrytering 2023

Felrekryteringar och att tappa starka kandidater under processen är idag väldigt vanligt i denna konkurrenskraftiga marknad. Det blir både dyrt med felrekryteringar och långdragna processer. Men hur lyckas man som arbetsgivare attrahera och anställa medarbetare 2023?

Här kommer några tips för hur du ska lyckas med din rekrytering!

Läs mer
Lönekonsulter

Detta är varför bör du outsourca dina löner

Att outsourca löner, även känd som lönehantering eller löneadministration, innebär att företag anlitar externa tjänsteleverantörer för att hantera löner och relaterade uppgifter åt dem. Det finns olika skäl till att företag väljer att outsourca löneadministration. Här är några fördelar med att outsourca löner:


Läs mer

Personalhandboken - ett företags bästa vän

Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta varför vissa dokument, policys och rutiner bör finnas inom ett företag. En personalhandbok är därför ett bra verktyg att använda för att samla all information som kan vara bra för en medarbetare att ha tillgång till för att kunna lära känna företagets rutiner, arbetssätt samt besvara olika frågor som kan uppkomma. Nedan kommer vi att gå igenom vad som bör finnas med i en personalhandbok och vad det egentligen är för något.

Läs mer
Lönekonsulter

Ska hemlarm förmånsbeskattas?

Som anställd kan du endast ta emot förmåner från din arbetsgivare utan att beskattas om de är skäliga och nödvändiga för att utföra ditt arbete. Om din arbetsgivare bekostar ett hemlarm för att skydda känsligt material som du förvarar i ditt hemmakontor kan det anses vara en nödvändig åtgärd för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt.

Läs mer

Viktiga lagar och riktlinjer inom HR

För att skapa en rättvis och säker arbetsmiljö måste företag följa flera lagar och regler inom HR i Sverige. Vidare, genom att följa dessa riktlinjer kan företag minska risken för arbetsrättsliga tvister och upprätthålla goda relationer med både anställda och fackliga organisationer. Hos Lön & HR Bolaget erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hjälpa företag uppfylla alla lagkrav och skapa en attraktiv arbetsplats. Vi erbjuder tjänster som inkluderar lönekartläggning, utformning av anställningsavtal och stöd i diskrimineringsfrågor. Vi hjälper även företag att hantera föräldraledighetsärenden och arbetstidsregler.

Läs mer