policy

Varför behövs policys?

Först, vad är en policy egentligen?

En policy kan beskrivas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga områden. Den ger vägledning inför beslut och styrning inom ämnet och kan bland annat redogöra för vilka regler som finns, samt hur det ska hanteras om någon inte följer dessa.

Läs mer