Hur mycket tjänstepension av avdragsgill?

Ett företag har rätt att betala obegränsat med tjänstepension för sina anställda. Dock finns det regler för hur stora belopp som är avdragsgilla.

Tjänstepensionen av avdragsgill upp till 35% av bruttolönen. Dock finns det ett takbelopp som uppgår till 10 prisbasbelopp (476 000 SEK för år 2021).

Ovanstående begränsningar gäller per anställd var för sig, inte för bolagets totala bruttolöner.

Löneskatt på pensionskostnader tillkommer oavsett kostnaden är avdragsgill eller ej avdragsgill.

Det är vanligt att företag ger sina anställda möjlighet att löneväxla bruttolön mot pension. Detta löner sig oftast bara om lönen överstiger vissa nivåer. Den maximala pensionsgrundande inkomsten uppgår till 550 000 SEK (gäller för år 2021). Årligen sätts det av 18,5 procent till allmän pension av bruttolönen upp till detta belopp.

Vi rekommenderar därmed inte att växla bruttolön mot pension under denna nivå då den allmänna pensionen blir lägre. För bruttolön över denna nivå kan det dock bli väldigt förmånligt att löneväxla. Detta då lön med marginalskatt omvandlas till pension som troligtvis får en betydligt lägre skatt.

Kontakta Lön & HR Bolaget om du behöver rådgivning kring lönerelaterade frågor.