Midsommarafton - röd dag eller ej?

Midsommar är en av våra mest älskade högtider i Sverige och kan ses som startskottet på sommaren och semestertider. Men innebär det att du automatiskt är ledig på midsommarafton?

Många tror att midsommar är en röd dag, men det är det faktiskt inte. Midsommarafton är en högtid som alltid infaller på en fredag, men trots att det inte är en röd dag så är du i regel ledig. Detta regleras i semesterlagen (1977:480) som anger midsommar som en helgdag med tillhörande semesterförmåner. I denna lag räknas midsommarafton, julafton och nyårsafton som allmänna helgdagar, vilket är likvärdigt med söndagar (semesterlagen 2009:1439). Om du har ordinarie arbetstid förlagd under måndag-fredag betyder detta att du inte behöver arbeta på fredagen.

Om du dock vanligtvis arbetar under helger kan du behöva arbeta på midsommarafton, dock brukar det vanligtvis betalas ut ett extra ob-tillägg för att kompensera att du arbetar på en allmän helgdag. Om din verksamhet omfattas av kollektivavtal bör detta regleras där och kan innebära att du får en högre ersättning än om du jobbar en vanlig arbetsdag.

Sammanfattningsvis:
- Midsommarafton infaller alltid på en fredag.
- Om ordinarie arbetstid är mån-fre är medarbetare i regel ledig på midsommarafton.
- Om arbete förekommer under helger eller jour kan man behöva jobba.
- Vid skiftarbete kan man schemalägga medarbetare på midsommarafton.

Behöver du hjälp att tyda kollektivavtal, lagar eller sätta upp policys och rutiner gällande ledighet? Hör av dig så hjälper en av våra HR-Konsulter dig.