Nya LAS innebär nya krav för information i anställningsavtalet

Hej,

Den första oktober 2022 träder förändringar i LAS i kraft och bland annat kommer det att ställas högre krav gällande vilken information arbetsgivaren behöver ge den nya medarbetaren.

Förutom den information som framgick i tidigare anställningsavtal, måste nu även följande områden finnas med:

  • Deltagande i personalsammankomster - är dessa utanför arbetstid; hur många gånger per år; är de betalda eller ej.
  • Vidareutbildning - i vilken omfattning betalas utbildning av arbetsgivaren; räknas utbildningstid som arbetstid eller ej.
  • Klargörande av hur mycket företaget betalar i sociala avgifter (dvs. arbetsgivaravgiften) samt vilken social trygghet företaget står för (socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring, sjuk och hälsovård)
  • Tydliggöra om företaget är bundet av kollektivavtal eller ej.
  • Förtydligande kring medarbetares rättigheter vid uppsägning enligt LAS samt MBL.

Kontakta gärna våra HR konsulter så hjälper vi er med att se över era befintliga anställningsavtal.