Rådgivning kring branschvanan inom detaljhandel

Vad innebär branschvana i detaljhandelsavtalet?

Inom detaljhandelsbranschen är det inte ovanligt med frågor från arbetstagare om just branschvana. Vissa arbetstagare kan ha jobbat flera år som timanställd men fortfarande inte fått utökad branschvana, hur kommer det sig? Eller också att de har blivit berättigad en ökad branschvana men att det uppdagas/meddelats alldeles för sent och då inte räknas med. Detta samt mycket mer kring vad som gäller med branschvana redovisar vi nedan.

Läs mer
Vad gäller vid distansarbete

Vad gäller vid distansarbete?

Många skulle nog säga att distansarbete eller så kallat hybrid arbete där medarbetaren jobbar delvis på kontor och delvis från hemmet är det nya vanliga. Pandemin har satt större krav på arbetsgivare att hitta en helhetslösning där arbetstagarna kan jobba hemifrån för att minska smittspridningen. Något som lätt glöms bort är att situationen under pandemin rättsligt hanteras som en temporär situation. Vill en arbetsgivare fortsätta att erbjuda möjligheten till distansarbete så finns det flertalet aspekter att ta hänsyn till.

Läs mer
Provanställning

Vad gäller vid provanställning?

Har du koll på vad som gäller när du ska anställa en ny medarbetare eller avsluta en provanställning? Kanske är du osäker på när en provanställning kan förlängas eller vad som händer om anställningen inte avbryts när prövotiden är på väg att löpa ut? Ingen fara, detta redogör vi för nedan, tillsammans med ytterligare information om vad en provanställning innebär i anställningsförhållandet.

Läs mer
Samtal kring avslutande av anställning

Vad ska man tänkta på vid överenskommelse om avslutande av anställning?

När man talar om uppsägning nämns väldigt sällan överenskommelse. Kanske ganska förståeligt då en överenskommelse innebär att båda parterna ömsesidigt kommer till ett avslut och kanske är det därför detta inte nämns lika ofta som att avsluta en anställd på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Det finns dock vissa saker man som arbetsgivare måste tänka på när man presenterar en överenskommelse till en anställd. Detta redovisar vi nedan.

Läs mer
Lönekonsulter diskuterar de nya LAS-reglerna

Vad gäller med de nya LAS reglerna som föreslås att börja gälla 1 oktober 2022?

Ni har väl inte missat att det förväntas släppas nya LAS regler som beräknas träda i kraft 1 oktober 2022? Ingen fara om ni inte har hunnit sätta er in i detta, vi redogör för allt du och din verksamhet behöver veta och ta ställning till nedan. Om ni har några frågor kring detta eller önskar konsultation på HR området så kontakta gärna våra konsulter.

Läs mer
Ledningen kan inte undvika ansvar för arbetsmiljön

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Alla företag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige är skyldiga att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det betyder att det räcker med att ha en enskild arbetstagare som arbetar från Sverige, även om de är anställda i utlandet, för att arbetsmiljölagarna ska träda ikraft. 

Läs mer
policy

Varför behövs policys?

Först, vad är en policy egentligen?

En policy kan beskrivas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga områden. Den ger vägledning inför beslut och styrning inom ämnet och kan bland annat redogöra för vilka regler som finns, samt hur det ska hanteras om någon inte följer dessa.

Läs mer