Vilka Coronastöd kan företag erhålla?

Covid-19 har satt tunga spår i många företags ekonomi vilket har lett till kraftig minskad omsättning. Under den rådande krisen har flera åtgärdspaket tagits fram för att kunna hålla verksamheten igång utan att vidta drastiska åtgärder som bland annat uppsägningar av anställda och hos leverantörer.

 

Läs mer