Semesterdagar, vad behöver man tänka på inför julsemestern?

Julen närmar sig och som vanligt inför en semesterperiod är det bra att som arbetsgivare ha koll på medarbetarnas semesterdagar och planera ordentligt för ledigheten.

 

Vad säger semesterlagen om ledighet?

Semesterlagen är en så kallad skyddslag som reglerar rätten till ledighet, semesterlön med mera. Detta innebär att det inte går att avtala om villkor som är sämre än i lagen. Exempelvis är det möjligt att avtala om fler semesterdagar än de 25 lagstadgade dagarna, men det är inte möjligt att avtala om färre.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla anställda tar ut minst 20 betalda semesterdagar per år. Den som har fler än 25 dagar får, om inte annat avtalats, spara alla dagar över 20. Detta kan leda till ett stort semestersaldo och därför bör man ha en policy om ett maximalt antal sparade dagar. Dessutom är semesterskulden en stor kostnad för arbetsgivaren som kan vara bra att hålla extra koll på.

Ett undantag för de 20 dagarna är om medarbetaren inte har tillräckligt många betalda dagar intjänade. Det finns ingen skyldighet att ta ut obetalda eller förskottsdagar. Dessa kan inte heller sparas till kommande år.


Det är inte heller tillåtet för en medarbetare att spara semesterdagar under ett år där denne tar ut sparade semesterdagar, vilket innebär att medarbetaren behöver ta ut alla årets betalda semesterdagar innan de sparade dagarna kan börja användas.

 

Kan man betala ut semesterdagar istället för att den anställde tar ledighet?

En inte helt ovanlig frågeställning som arbetsgivare stöter på är frågan om man kan få sina semesterdagar utbetalda i pengar istället för att vara ledig. Det finns ofta någon eller några medarbetare som inte vill eller tycker sig kunna ta ut sina 20 semesterdagar under året. Här är dock lagen väldigt tydlig: semester är till för vila och återhämtning och kan inte ersättas med pengar. 

De enda undantagen som kan göras är om en medarbetare varit frånvarande under en stor del av året (ex. föräldraledig eller sjuk) och inte kunnat lägga ut sin semester, om en medarbetare avslutar sin anställning och har semesterdagar innestående eller sparat, eller vid en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än 3 månader.

Hur ska vi planera semesteruttaget?

Efter sommarsemestern och inför julledigheterna är det bra att se över hur många semesterdagar alla medarbetare har kvar för att kunna se till att alla tar ut åtminstone sina 20 dagar. Det är även en bra tidpunkt att diskutera hur eventuell sparad semester planeras att tas ut för att inte semestersaldot ska bli så stort att det blir svårt för verksamheten att klara av en tillräckligt lång frånvaro.

Tänk på att om era medarbetare inte tar ut sina semesterdagar eller om ni som arbetsgivare inte följer lagen riskerar ni i förlängningen vite och det kan bli dyrt.

 

Vill ni ha hjälp med att ta fram en policy kring hanteringen av semester kan vi hjälpa er med både rådgivning och framtagande.