Vad gäller vid Provanställning?

Att som arbetsgivare ha koll på arbetsrätten är inte alltid det lättaste. Alla anställningar regleras i LAS (lagen om anställningsskydd) alternativ i kollektivavtalet som företaget är ansluten till.

Idag har jag haft flera kunder som har frågat mig om provanställning så här kommer lite information som kan vara bra att veta.

En av frågorna jag fick var:

Gäller samma regler för tjänsteman och för dem med kollektivavtal?

Kollektivavtalen grundar sig på LAS och kan vara lite annorlunda i form av inom vilken tid som medarbetaren alternativt facket ska varslas om beslut.

En annan fråga var:

Om vi väljer att avsluta vår medarbetares anställning, när är sista dag vi bör/ska meddela honom detta?

En provanställning får aldrig vara längre än 6 månader. När den anställde varit anställd 6 månader och 1 dag så går anställningen över i en tillsvidareanställning. Det är då extra viktigt för arbetsgivaren att under dessa 6 månader tänka efter om det är en anställd som de vill ha anställd och som gör det arbetet som arbetsgivaren förväntar sig av den anställde. Det blir ju betydligt mycket svårare att säga upp den anställde då anställningen har gått över i en tillsvidareanställning.

En tredje fråga:

Hur kan vi avsluta provanställningen i förtid?

 Provanställningen är till för att både arbetsgivaren och arbetstagaren passar för anställningen. Det är alltså en ömsesidig anställning med lika rättigheter. Arbetsgivaren kan närsomhelst under dessa 6 månader välja att avsluta anställningen trots att medarbetaren har gjort ett bra jobb. Arbetstagaren ska varslas minst två veckor innan om beslutet och är arbetstagaren med i ett fackförbund så gäller detsamma gentemot dem. Det är också viktigt att det är skriftligen. Uppsägningstiden är en månad om inget annat avtalas i anställningsavtalet.

 Är det istället arbetstagaren som vill avbryta sin provanställning så ska denne lämna ett besked till arbetsgivaren. Men det finns inga regler om underrättelse i förväg eller skyldighet att överlägga då arbetstagaren beslutar sig för att avbryta tidigare. Det gör att arbetstagaren kan avbryta provanställningen muntligen och därmed avsluta anställningen med omedelbar verkan och sluta samma dag. Det enda kravet är att arbetsgivaren måste ha uppfattat avslutet som ett besked. Det behöver alltså inte vara ett skriftligt besked. Det kan dock finnas andra bestämmelser i kollektivavtalet.

Arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver inte ange några skäl till varför provanställningen ska avslutas då det inte handlar om en uppsägning utan om ett avbrytande av provanställningen. Provanställningen får alltså avbrytas trots att den anställde har gjort ett bra jobb.

I övrigt begränsas arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning till att det inte får ske på ett diskriminerande sätt (i strid med diskrimineringslagen) eller på ett sätt som kränker arbetstagarens föreningsrätt (exempelvis på grund av fackligt engagemang),

Varför provanställningen är tidsbegränsad till 6 månader är för att arbetstagaren i princip inte har något som helst anställningsskydd under provanställningen.

Hur ser er onboarding process ut?

Våra HR konsulter stöttar er gärna med rekrytering, anställningsintervju, lönesättning, anställningsavtal och en trygg onboarding för en hållbar anställning. Boka gärna in ett möte med oss så tar vi det därifrån.

 

Kontakta oss