Vad innebär branschvana i detaljhandelsavtalet?

Inom detaljhandelsbranschen är det inte ovanligt med frågor från arbetstagare om just branschvana. Vissa arbetstagare kan ha jobbat flera år som timanställd men fortfarande inte fått utökad branschvana, hur kommer det sig? Eller också att de har blivit berättigad en ökad branschvana men att det uppdagas/meddelats alldeles för sent och då inte räknas med. Detta samt mycket mer kring vad som gäller med branschvana redovisar vi nedan.

Följande villkor gäller för att vara berättigad branschvana inom detaljhandeln:

  • Arbetstagaren ska ha fyllt 18 år.
  • Arbetet ska ha utförts om minst 44 timmar under månaden eller att man ska vara kontrakterad att jobba minst 10 timmar per vecka enligt anställningsavtal.
  • Branschvana räknas endast upp till 3 år, därefter kan du inte få högre lön via branschvana.
  • Branschvana från annan bransch med inriktning inom detaljhandeln tillgodoräknas med hälften. Det vill säga att det krävs dubbel så lång erfarenhet för att uppnå branschvana.
  • Du har rätt till branschvana genom en meriterande gymnasieutbildning. De utbildningar som är meriterande är de som har en inriktning mot branschen, det vill säga Handel- och administrationsprogrammet som genererar ett års branschvana. Hantverksprogram exempelvis florist och dekoratör som genererar två års branschvana. KY (Kvalificerad yrkesutbildning) riktad mot handel medräknas med den faktiska utbildningstiden (dock max tre år).
  • Arbetstagare som inte varit anställd under hela månaden men haft flera korta anställningar under månaden får räkna samman hela månaden.

När en medarbetare tjänat in sin rätt till branschvana ska detta sedan läggas på den angivna minimilönen i kollektivavtalet. För år 2022 - 2023 är det följande:

Minimilön 2022 (1 april - 31 mars 2023) Branschvana 2022 (1 april - 31 mars 2023)

16 år = 88,34 kr/timme.

Vilket innebär:

17 år = 90,81 kr/timme.

1 år branschvana = 142,27 kr/timme.

18 år = 136,83 kr/timme.

2 år Branschvana = 144,30 kr/timme.

19 år = 138,75 kr/timme.

3 år branschvana = 152,07 kr/timme.

Ansvaret ligger på arbetsgivaren att utreda om medarbetaren innan anställningen har en branschvana. Detta genom fråga i intervjun baserat på CV och erfarenhet. Framgår ingen rätt till branschvana under intervjun men att medarbetaren påtalar att branschvanan är fel i efterhand är det viktigt att detta meddelas inom 7 månader från anställningens början. Då har arbetsgivaren en skyldighet att retroaktivt ersätta arbetstagaren för den löneandel som arbetstagaren har gått miste om på grund av att hänsyn inte har tagits till branschvana. Inkommer däremot anmälan senare än 7 månader har arbetsgivaren ingen skyldighet att kompensera medarbetaren retroaktivt - utan branschvanan ska uppdateras den första i innevarande månad (Det vill säga samma månad som arbetstagaren lämnat anmärkningar om att man har haft fel branschvana).

För att styrka sin rätt till branschvana bör arbetstagaren kunna visa upp giltig dokumentation. Det kan exempelvis vara ett utbildningsbevis som visar på godkända betyg i samtliga ämnen (full genomförd berättigad utbildning) eller ett anställningsavtal eller arbetsgivarintyg som visar att den anställde har jobbat den andel timmar som krävs för att uppnå branschvana enligt ovan.

Skulle branschvanan inte ha uppdaterats med orsak av att arbetsgivaren har gjort fel ska inte tiden om när anmälan gjorts spela någon roll. Det räcker alltså med att medarbetaren har varit anställd hos den aktuella arbetsgivaren och fyllt 18 år samt arbetat mer än 44 timmar per kalendermånad eller haft kontrakterade timmar på minst 10 timmar på sitt kontrakt för att arbetsgivaren ska ansvara för att uppdatera branschvanan korrekt. Lön ska annars kompenseras retroaktivt.  

Hoppas att detta inlägg har varit informativt. Står din verksamhet inför utmaningar att tolka kollektivavtalet, säkerställa att lönekörningar utförs korrekt eller önskar ett arbetsrättsstöd m.m. Då har vi flera HR- samt löneexperter som kan hjälpa er. Kontakta oss gärna för mer information.