Vad innebär löneväxling mot pension?


Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att en anställd byter ut en del av sin bruttolön mot högre inbetalning till tjänstepensionen. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om löneväxling ska ingå i det förmånspaket som erbjuds de anställda.

Vem kan löneväxla?

I dagsläget är löneväxling ekonomiskt förmånligt för anställda som har en bruttolön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp vilket för år 2023 motsvarar en årsinkomst på 599 601 kr. Eftersom löneväxlingen innebär nackdelar om man hamnar under gränsen är det viktigt att informera sig regelbundet om inkomstbasbeloppet, som fastställs av regeringen varje år.

Vilka fördelar har löneväxling?

Arbetsgivaren betalar mindre arbetsgivaravgifter och löneskatt.
Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda ett förmånspaket där det finns en ekonomisk förmån. Detta kan underlätta att både rekrytera och behålla anställda.
Den anställdes pension blir högre.
Den anställde betalar mindre inkomstskatt. Det är dock viktigt att tänka på att man i stället betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut.
 
Finns det nackdelar med att löneväxla?

Det kan bli ökad administration för arbetsgivaren.
Den anställdes lön minskas, vilket kan påverka försäkringar och andra ersättningar.
Om den anställde, efter att ha löneväxlat, tjänar mindre än taket för sjuk- och föräldraförsäkringen kan den anställde även få lägre sjukpenning och lägre tillfällig föräldrapenning.
Om den anställde, efter att ha löneväxlat, tjänar mindre än taket för det allmänna pensionssystemet kan den anställde även få lägre ålderspension.
 
Hur förändras löneväxling av det nya inkomstbasbeloppet för år 2023?

Inkomstbasbeloppet höjdes år 2023 från 71 000 kr till 74 300 kr vilket påverkar för vilka anställda det är lönsamt att löneväxla. I och med att exempelvis sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ålderspensionen påverkas är det viktigt att se över om man fortfarande tjänar mer än 8,07 inkomstbasbelopp efter att man har löneväxlat. Detta innebär i praktiken att det enbart är lönsamt att löneväxla om man, efter att ha löneväxlat, har en årsinkomst på minst 599 601 kr respektive en månadslön på minst 49 967kr.

Först och främst är det den anställde som ansvarar för att ha koll på sin ekonomi, men det är bra att man som arbetsgivare går ut med information till sina anställda och upplysa om detta. Eventuellt behöver löneväxlingsavtal med enskilda anställda ses över, beloppen ändras eller i vissa fall tas bort helt.


Önskar du ha hjälp med att ta fram en policy för löneväxling så kan vi hjälpa dig och ditt företag med både rådgivning och framtagande.