Vad ska man tänka på när man anställer med rörlig lön?

När du ska anställa personal med en del eller hela lönen som rörlig finns det flera saker att tänka på.

Först bör du tänka igenom syftet med att välja den ersättningsformen. Inom vissa yrken, som exempelvis säljare, förutsätts det ofta, men oavsett är det alltid bra att klargöra vilket resultat man önskar uppnå så att valet inte görs slentrianmässigt.

När det diskuteras rörlig lön så finns det många undersökningar som tittar på de positiva och negativa effekterna av ersättningsmodellen, men det finns inget entydigt svar på vilken effekten av rörligt lön är på ett företags resultat.

Det som de flesta studier indikerar är att:

Rörlig lön fungerar bättre när medarbetaren är säljare som, till stor del, sköter sin affär själv. Från kontakt med kund till orderläggning. Provision fungerar bättre när det är enklare produkter och tjänster med tydlig paketering och prisstruktur.

Omvänt fungerar rörlig lön sämre vid där resultatet är beroende av ett team och bra samarbete för att lyckas, samt vid komplexa affärer med mer kundunika lösningar.

 

Vilka typer av rörliga löner finns?

Tidigare var det vanligt med enbart rörlig lön för roller inom försäljning. Generellt har andelen som har enbart rörlig lön minskat. De flesta har idag en kombination av fast och rörlig lön.

De som har en helt rörlig lön idag har oftast en garantilön. Dvs. att personen oavsett resultat får en viss summa pengar varje månad. Detta ska inte förväxlas med grundlön!

Det vanligaste idag är en månadslön eller grundlön och sedan ett tillägg i form av bonus eller provision som baserar sig på individens och/eller företagets resultat.

Att ha anställda med rörlig lön påverkar även beräkning av semesterersättning samt rapportering av lönen för pensionsavsättningar.

 

Semester

Har medarbetaren en rörlig lönedel som regelbundet uppgår till mer än 10% av den sammanlagda lönen måste semesterlönen beräknas enligt procentsregeln. Då beräknas semesterlönen som 12 procent av den semesterlönegrundande lön som hen tjänat in under intjänandeåret.

Det är viktigt att tänka på att det inte går att ha sammanfallande intjänande-och semesterår om man använder sig av procentsregeln!

 

Pensionsavsättningar

Om medarbetaren har både fast och rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av både den aktuella fasta årslönen (inklusive semestertillägg) samt den genomsnittliga utbetalda rörliga lönen under de tre närmast föregående åren.

Har medarbetaren endast rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga utbetalda lönen under de tre närmast föregående åren. Om medarbetaren har garantilön får den pensionsmedförande lönen inte understiga denna. Garantilön ska alltid anmälas direkt vid anställningens början, även om ni inte anmäler in de övriga rörliga lönedelarna förrän senare.

 

Vill ni ha stöd i hur ni bäst bygger era ersättningsmodeller eller behöver ni hjälp med hantering av löner? Ta kontakt med oss så hjälper vi till!