Varför behöver ett litet företag tänka på HR?

 
I en start-up eller ett mindre fåmansbolag, är inte frågor kring HR alltid överst på prioriteringslistan. Fokus och passionen finns i företagsidén och det operativa arbetet.

Personalen är en livsviktig resurs för alla företag oavsett storlek. Om det inte finns tid att hinna med personalfrågor kan konsekvenserna bli både många och dyrbara. Felrekryteringar, hög sjukfrånvaro och missnöjda medarbetare är dyrt för alla bolag, men kan vara helt avgörande för ett mindre bolags överlevnad. Ur ett perspektiv är HR-arbete ännu viktigare för små företag som är mer beroende av varje individ i företaget.

Som företagare är det även många lagar och regler att ha koll på och följa redan från den första anställda. Det kan vara svårt att finna tid att skaffa sig kunskapen om vad lagen kräver inom så skilda områden som:

Anställningsavtal, pensioner, ledighetslagarna, arbetstid, GDPR, det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur en situation ska hanteras om en medarbetare blir skadad, sjuk eller behöver sägas upp.

Men även hur bolaget vill vara som arbetsgivare, och hur ni arbetar med utveckling av medarbetare och chefer är av stor vikt tidigt i ett bolags livscykel. Konkurrensen om kompetent arbetskraft blir allt hårdare och vill ni hänga med i svängarna har ni inte råd att lämna rekrytering och HR-arbetet åt slumpen.

Ett bolag kan förlora både tid och pengar om personalfrågor inte hanteras rätt från början.
Ett litet företag har vanligtvis inte råd eller behov av att ha en HR-person anställd på heltid. Därför är det optimalt att kunna ta hjälp av en HR-konsult som kan komma in och se till att det viktigaste finns på plats samt vara ett stöd i tillväxtprocessen eller om något skulle hända.

Bland det bästa som finns för en HR-konsult är att vi kan hjälpa bolag av alla storlekar med denna typ av frågor. Genom detta får vi chansen att hjälpa företag att redan från start bygga upp en struktur som är hållbar för alla – medarbetare, arbetsgivare och miljö.

Tveka inte att ta kontakt med våra HR-konsulter för ett förutsättningslöst möte. Vi vill inget annat än att få följa er spännande resa mot framgång och tillväxt.

Kontakta oss