Vilka Coronastöd kan företag erhålla?

Covid-19 har satt tunga spår i många företags ekonomi vilket har lett till kraftig minskad omsättning. Under den rådande krisen har flera åtgärdspaket tagits fram för att kunna hålla verksamheten igång utan att vidta drastiska åtgärder som bland annat uppsägningar av anställda och hos leverantörer.

 

Stöd vid arbetsbrist (korttidsarbete)

Korttidsarbete kan användas utav företag som har drabbats av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer, i detta fall covid-19. Korttidsarbete innebär att anställda får en minskad lön och går ner i arbetstid under en viss period. Det finns flera villkor företaget måste uppfylla för att få ansöka om stödet men också olika bestämmelser för hur länge och hur mycket stödet täcker. Nedan finner ni ett par grundläggande villkor.

Villkor:

  • Arbetsgivaren måste vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och när ansökan om preliminärt stöd prövas.
  • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.

Hur mycket ersätts och vem erhåller stödet?

  • Lönetaket för stödet är 44 tkr i månaden.
  • Stödet går till arbetsgivaren, inte arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren.

 

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Under en begränsad tid kunde företag tidigare ansöka om sänkta arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift mellan mars till och med juni 2020. Den sänkta avgiften var begränsad till maximalt 30 anställda med en bruttolön upp till 25 tkr per anställd.

Från och med 1 januari 2021 har arbetsgivaravgiften sänkts till 19,73 procent för ungdomar födda mellan 1998 - 2002. Denna sänkning är tillfällig och gäller tom 31 mars 2023 samt att antalet anställda har inget tak.  

Förslag har kommit om att sänka arbetsgivaravgifter till 10,21 procent mellan juni-augusti 2021 för 19 - 23 åringar. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2021. 

Staten tar sjuklönekostnaden

Tillfälligt under perioden april till och med juli 2020 tog staten hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklönekostnader.

För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti till och med juni 2021 gäller en annan beräkning där staten inte går in och tar hela kostnaden. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Omställningsstöd

Stödet finns för att hjälpa ditt företag att ställa om. Det kan du som företagare ansöka om för dom fasta kostnaderna, men bara om företaget har tappat i omsättning på grund av Coronapandemin. Det går att ansöka om stöd för mars - april 2021 fram till den 30 juni, tidigare perioder är stängda för ansökan. Kravet för att kunna ansöka är att omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Sen finns det omställningsstöd för särskilt drabbade för perioden juni - juli 2021, den ansökan stänger 17 maj 2021. För att kunna ansöka så krävs det att företaget har tappat mer än 50 procent av sin nettoomsättning och att minst 25 procent av den minskningen är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet till följd av:

  • Förbud mot att hålla allmänna sammankomster/tillställningar med fler än 50 deltagare.
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige.
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor med anledning av spridningen av covid-19.

Tveka inte att ta kontakt med våra lönekonsulter för ett förutsättningslöst möte. 

Kontakta oss