Vilket kollektivavtal tillhör du vid en delad tjänst?

En anställd ska få en ny tjänst som ska vara delad mellan två olika avtalsområden, 50% team leader (tjänstemannaavtal) och 50% produktion (kollektivare). Vilket avtalsområde ska personen tillhöra?

En tjänst kan aldrig vara delad precis lika mellan två olika kollektivavtal. Tiden måste vara övervägande på någon sida för att man med hjälp av huvudsaklighetsprincipen ska kunna avgöra vilket avtal personen ska gå under.

Förslagsvis kan tjänsten istället delas 40% / 60% beroende på behov. Den del av arbetet som då blir tilldelat 60% av arbetstiden blir det som bestämmer avtalstillhörigheten. 

Kontakta oss