Skip to the main content.

1 min read

Vilken anställningsform gäller vid sommarpersonal?

Vilken anställningsform gäller vid sommarpersonal?

Att anställa sommarpersonal är vanligt för många företag och organisationer under sommarmånaderna. Men vilken anställningsform ska man använda när man vill anställa sommarpersonal?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man väljer anställningsform, såsom arbetsuppgifter, arbetstid och anställningstidens längd.

Begreppet timmis eller timanställning är ett vedertaget begrepp inom arbetslivet, men det många inte vet är att det inte är en typ av anställningsform, utan det betyder bara att personen får betalt per timme som arbetas.

En vanlig anställningsform för sommarpersonal är särskild visstidsanställning med timlön. En visstidsanställning innebär att arbetsgivare och arbetstagare är ense om att varje tjänstgöringstillfälle (kan vara enstaka timmar/dag eller flera kalenderdagar i följd) utgör en separat anställning. Tiden mellan varje anställningstillfälle räknas inte som arbetstid. Visstidsanställning är vanligt när arbetstiden varierar mycket från vecka till vecka eller för kortare anställningar. Visstidsanställning ger en trygghet för både företaget och arbetstagaren under anställningstiden.

Om sommarpersonalen ska arbeta heltid eller under en längre tid än under de normala semestermånaderna (juni-augusti) kan det vara lämpligt att använda en tillsvidareanställning med provanställning. Detta ger både arbetsgivaren och arbetstagaren möjlighet att testa arbetet under en viss tid innan man bestämmer sig för att fortsätta anställningen på längre sikt. Detta ger arbetstagaren trygghet om att ha en anställning på längre sikt och ger företaget en bra möjlighet att bedöma arbetstagarens kompetens och lämplighet för det aktuella jobbet.

Det är viktigt att tänka på att olika anställningsformer, samt ålder på medarbetarna innebär att du som arbetsgivare har olika lagar och regler att förhålla dig till. Att ha sommarpersonal som exempelvis är under 18 år medför ett ännu större ansvar och fler lagar och förordningar att förhålla sig till.

Det kan vara en god idé att ta kontakt med ditt fackförbund eller en konsult inom arbetsrätt för att få råd om vilken anställningsform som är mest lämplig för den aktuella situationen. Det är också viktigt att överväga hur man som företagare ska säkerställa att man följer lagar och förordningar kring anställning, som exempelvis anställningsskyddet och arbetsmiljölagen.

Sammanfattningsvis finns det två anställningsformer som kan vara lämpliga att använda vid anställning av sommarpersonal, visstidsanställning och tillsvidareanställning med provanställning. Vilken anställningsform som är mest lämplig beror på arbetsuppgifter, arbetstid och anställningstidens längd. Det är viktigt att ta hänsyn till lagar och förordningar samt att söka råd från kunniga på området eller fackförbundet.Behöver du hjälp med anställningsavtal eller tyda arbetsrätten? Kontakta oss via länken nedan så hjälper vi dig!

 

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More
Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More