Skip to the main content.

1 min read

Extra arbete vid långtidsfrånvaro

Extra arbete vid långtidsfrånvaro

Att hantera extraarbete från anställda som befinner sig i långtidsfrånvaro, såsom tjänstledighet eller föräldraledighet, är en komplex uppgift som ofta involverar varierande bruttolöner beroende på antalet arbetsdagar i månaden. För att belysa denna utmaning, låt oss utforska specifika exempel och strategier för att optimera lönesystemet.

Exempel: Variation i bruttolön beroende på antalet arbetsdagar

1. Arbetad dag i september:

 • Föräldraledighetsavdrag = 29 dagar * 986 kr = 28 594 kr
 • Bruttolönen för dagen blir 30 000 kr - 28 594 kr = 1 406 kr.

2. Arbetad dag i oktober:

 • Föräldraledighetsavdrag = 30 dagar * 986 kr = 29 580 kr
 • Bruttolönen för dagen blir 30 000 kr - 29 580 kr = 420 kr.

Formeln för avdraget: 30 000 kr * 12 / 365 = 986 kr/kalenderdag

Dessa exempel belyser tydligt den potentiella variationen i bruttolönen beroende på antalet arbetsdagar och tillämpningen av föräldraledighetsavdraget.

 

Rådgivning och lösningsförslag för arbetsgivare

För att navigera i denna komplexa situation och optimera bruttolönen vid extraarbete under långtidsfrånvaro, överväg följande rådgivning och lösningsförslag:

 1. Konsultera kollektivavtalet:

  • Det är avgörande att granska kollektivavtalet för att identifiera eventuella riktlinjer som reglerar extraarbete under frånvaro. Detta kan ge klarhet och en strukturerad metod för att beräkna lönen.
 2. Utforska alternativa uträkningar:

  • Eftersom det finns olika sätt att beräkna dagslönen på, överväg att omvandla månadslönen till timlön. Betala sedan ut timlön plus semesterersättning när en anställd arbetar extra vid långtidsfrånvaro. Exempelvis:
   • Månadslön: 30 000 kr
   • Timlön: 30 000 kr * 12 / 52 * 40 = 173 kr/timme
   • Dagslön vid arbete: 173 kr/timme * 8 timmar = 1 384 kr/dag + semesterersättning

Genom att implementera dessa strategier kan arbetsgivare skapa en mer förutsägbar och rättvis ersättning för extraarbete under långtidsfrånvaro. Dessa åtgärder bidrar också till att skapa en transparent och gynnsam arbetsmiljö för alla anställda.

 

Behöver du hjälp med din verksamhets lönehantering? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger?

Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger?

Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger? och vad gäller om man använder samma kvitto två gånger?

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Internationell anställning

Internationell anställning

Anställningar på distans har blivit mycket vanligare efter pandemin men nu så är det bara inte i Sverige som arbetsgivare kan erbjuda via distans...

Read More