Skip to the main content.

1 min read

Hållbarhetsredovisning: Vad är det och varför bör ditt företag göra en?

Hållbarhetsredovisning: Vad är det och varför bör ditt företag göra en?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa vad företaget har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen behandlar områden som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

 

Sedan 2017 har många stora företag behövt hållbarhetsrapportera i Sverige. Dock har formerna för rapporten inte varit helt klara. Med införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tar hållbarhetsredovisning ett stort kliv framåt. CSRD införs succesivt mellan 2024 och 2026, och syftar till att öka transparensen och jämförbarenheten mellan företag då det kräver en mer detaljerad och standardiserad rapportstruktur. Direktivet utvidgar även rapporteringskraven till att inkludera alla börsnoterade bolag, oavsett storlek.

Även om ert företage inte omfattas av de kommande lagkraven kan det finnas stora värden i att frivilligt redovisa sitt hållbarhetsarbete.  Bl.a. kommer det sannolikt att bli ett krav från många av de företag som måste hållbarhetsrapportera, att leverantörer och samarbetspartners också gör det.

Med rätt strategi och engagemang kan företag använda hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att stärka sitt varumärke, bygga förtroende och skapa långsiktigt värde för både samhälle och miljö.

Att komma igång med hållbarhetsredovisning kan kännas överväldigande. Vi kan hjälpa er med allt från att vara bollplank till att upprätta hela redovisningen. Kontakta oss för att veta mer.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Medarbetare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester mellan juni-augusti, och därmed är en viktig del i en väl fungerande semesterplanering...

Read More
Frågor och svar gällande VAB

Frågor och svar gällande VAB

Vi befinner oss just nu mitt i vintern och därmed också mitt i perioden där det går en del sjukdomar. Just nu är det som undrar vad som gäller kring...

Read More
Vabruari – Vad gäller kring Vab och Vob?

Vabruari – Vad gäller kring Vab och Vob?

När barnen blir sjuka behöver de vår omsorg och närhet mer än någonsin men vad säger egentligen lagarna om att vara hemma med sjukt barn? Här är en...

Read More