Skip to the main content.

1 min read

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett verktyg som ibland förbises göra en betydande skillnad för din privatekonomi – jämkning.

Jämkning är en process som ger skattebetalare möjlighet att ansöka om individuell anpassning av sin skatt baserat på omständigheter som påverkar deras ekonomi. Målet är att säkerställa en rättvis och balanserad skattebehandling. För att dra nytta av jämkning måste du aktivt ansöka om det hos Skatteverket. Denna process involverar att lämna in information om din nuvarande ekonomiska situation, inklusive kostnader som du anser bör beaktas i din skatteberäkning. Skatteverket granskar sedan ansökan och, vid godkännande, justerar din skattesituation.

 

Vanliga skäl för att överväga jämkning inkluderar höga studiekostnader, perioder av arbetslöshet, betydande ränteutgifter eller avdragsgilla kostnader för resor mellan arbete och bostad. Genom att använda jämkning kan du få en skräddarsydd bedömning av din ekonomiska situation, vilket kan leda till en mer rättvis och anpassad skattehantering.

 

Många arbetsgivare har som rutin att skicka en så kallad FOS-förfrågan till det centrala skatteregistret inför varje nytt inkomstår. Arbetsgivaren får då veta enligt vilken kommunal skattetabell skatteavdraget ska beräknas med. Om Skatteverket beslutat om jämkning finns även uppgift om detta i svaret på FOS förfrågan. Jämkningsansökan kan du göra när som helst under året, den gäller tills årets slut. 

 

Att vara medveten om möjligheten till jämkning och ta initiativ till ansökan är ett kraftfullt verktyg för privatpersoner. Det ger möjlighet till ekonomisk lättnad i situationer där den traditionella skatteberäkningen inte helt tar hänsyn till individuella omständigheter. Genom att utnyttja jämkning kan du optimera din skattesituation och säkerställa att skattesystemet behandlar dig rättvist, med hänsyn till dina specifika ekonomiska förhållanden. Jämkning är således inte bara ett administrativt förfarande; det är ett verktyg för att skapa ekonomisk rättvisa för varje enskild individ i skattesystemet.

 

Behöver du hjälp med löne- och skattefrågor? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig och din organisation! 

Kontakta oss

Beskattning på slutlön i januari

Beskattning på slutlön i januari

Hur skall egentligen en slutlön beskattas om den anställde avslutar sin anställning i december och skall få slutlön i januari? Arbetsgivaren är ju...

Read More
Lön & HR information 2024

Lön & HR information 2024

Nu när 2023 är förbi och 2024 dragit igång med stormsteg, vill vi skicka med dig information om uppdateringar som kommer under 2024, samt saker som...

Read More
Vad innebär löneväxling mot pension?

Vad innebär löneväxling mot pension?

Vad är löneväxling?Löneväxling innebär att en anställd byter ut en del av sin bruttolön mot högre inbetalning till tjänstepensionen. Det är alltid...

Read More