Skip to the main content.

1 min read

Att leda ett team vid distansarbete

Att leda ett team vid distansarbete

Sedan pandemins start under våren 2020 har mycket hänt, en av dessa saker är att fler arbetsgivare erbjuder distans- och hybridarbete för sina medarbetare. Men hur ska du som chef lyckas med ditt ledarskap när ditt team inte är på plats?

Några tips för att du ska lyckas med ditt ledarskap vid distansarbete:

 • Avstämningar
  När medarbetarna arbetar hemifrån mer eller på heltid är det en bra idé att boka in fler löpande avstämningar tillsammans med medarbetarna. Detta då de spontana samtalen som annars skett på kontoret missas och därför är det viktigt att ha återkommande avstämningar för att se så att allt är bra.
 • Var lyhörd
  Vid arbete hemifrån kan andra fysiska och psykiska risker förekomma som kanske inte uppstår på kontoret. Därför är det viktigt att vara lyhörd till dina medarbetare och vara uppmärksam. Avstämningarna blir därför viktiga om du misstänker att någon inte mår bra, speciellt om någon medarbetare har ett riskbeteende. Som arbetsgivare har ni fortfarande ett arbetsmiljöansvar över medarbetarna och därför är det fortsatt viktigt att hålla ögonen öppna.
 • Separera fritid och arbetstid
  Under de senaste tre åren har fritiden och arbetstiden flutit ihop och kan vara svåra att separera. Det är därför viktigt att du som chef föregår med ett gott exempel och exempelvis inte mejlar eller ringer dina medarbetare efter arbetstid.
 • Det sociala, fast digitalt
  - För medarbetare som kanske jobbar större delen av sin tid på distans minskar de sociala kontakterna med sina kollegor markant. Att då exempelvis ha digitala fikapauser som ett öppet forum för andra diskussioner och lära känna varandra ökar möjligheten till de sociala kontakterna under arbetstid.
 • Fysisk arbetsmiljö
  Som nämnt ovan är arbetsgivaren fortfarande ansvarig för den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna, även fast de jobbar hemifrån. Det är därför viktigt att fortsatt se till att det är en acceptabel och god arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt.

 

Behöver du hjälp med att skapa policys eller rutiner för distans- och hybridarbete, eller kanske en tillgänglighetspolicy? Hör av dig till någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.   

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More
Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

På dagens arbetsplatser är det av yttersta vikt att skapa en miljö där alla medarbetare behandlas lika och rättvist. Tyvärr uppstår det ibland...

Read More