Skip to the main content.

1 min read

Att leda ett team vid distansarbete

Att leda ett team vid distansarbete

Sedan pandemins start under våren 2020 har mycket hänt, en av dessa saker är att fler arbetsgivare erbjuder distans- och hybridarbete för sina medarbetare. Men hur ska du som chef lyckas med ditt ledarskap när ditt team inte är på plats?

Några tips för att du ska lyckas med ditt ledarskap vid distansarbete:

 • Avstämningar
  När medarbetarna arbetar hemifrån mer eller på heltid är det en bra idé att boka in fler löpande avstämningar tillsammans med medarbetarna. Detta då de spontana samtalen som annars skett på kontoret missas och därför är det viktigt att ha återkommande avstämningar för att se så att allt är bra.
 • Var lyhörd
  Vid arbete hemifrån kan andra fysiska och psykiska risker förekomma som kanske inte uppstår på kontoret. Därför är det viktigt att vara lyhörd till dina medarbetare och vara uppmärksam. Avstämningarna blir därför viktiga om du misstänker att någon inte mår bra, speciellt om någon medarbetare har ett riskbeteende. Som arbetsgivare har ni fortfarande ett arbetsmiljöansvar över medarbetarna och därför är det fortsatt viktigt att hålla ögonen öppna.
 • Separera fritid och arbetstid
  Under de senaste tre åren har fritiden och arbetstiden flutit ihop och kan vara svåra att separera. Det är därför viktigt att du som chef föregår med ett gott exempel och exempelvis inte mejlar eller ringer dina medarbetare efter arbetstid.
 • Det sociala, fast digitalt
  - För medarbetare som kanske jobbar större delen av sin tid på distans minskar de sociala kontakterna med sina kollegor markant. Att då exempelvis ha digitala fikapauser som ett öppet forum för andra diskussioner och lära känna varandra ökar möjligheten till de sociala kontakterna under arbetstid.
 • Fysisk arbetsmiljö
  Som nämnt ovan är arbetsgivaren fortfarande ansvarig för den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna, även fast de jobbar hemifrån. Det är därför viktigt att fortsatt se till att det är en acceptabel och god arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt.

 

Behöver du hjälp med att skapa policys eller rutiner för distans- och hybridarbete, eller kanske en tillgänglighetspolicy? Hör av dig till någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.   

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More