Skip to the main content.

Isabella Furu

1 min read

Lönekartläggning

Visste du att det finns ett lagkrav på att göra lönekartläggningar? Lönekartläggning är inte bara något som lagen kräver att alla företag ska göra. Det skapar också en transparens inom företaget då lönerna ligger på en nivå där kompetens bestämmer...

Läs mer