Skip to the main content.

1 min read

Fackliga förhandlingar - när ska de genomföras

Fackliga förhandlingar - när ska de genomföras

Ska du genomföra någon större förändring inom din verksamhet? Ska ni flytta till nya lokaler, eller behöver ni genomföra en omorganisation? Oavsett om förändringen anses vara positiv eller negativ för medarbetarna ska detta förhandlas med facket, men hur ska du gå till väga?

Det har alltid varit en självklarhet att förhandling ska ske tillsammans med facket om du har kollektivavtal, men dessa förhandlingar ska även ske om du inte har ett kollektivavtal på arbetsplatsen i enlighet med MBL (Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet). Om du har medarbetare som är fackligt anslutna så ska du förhandla förändringen tillsammans med alla de fackförbund som dina medarbetare är medlemmar i. Vid exempelvis en omorganisation har du en skyldighet att höra av dig till de fackförbund som dina anställda är medlemmar i för att informera om förändringen och sedan genomföra en förhandling, detta ska ske innan någon information går ut till medarbetarna. Detta gäller då även vid positiva förändringar inom verksamheten, som att man ska byta till bättre lokaler för kontoret.

Om förändringar genomförs utan att underrätta facket eller genomföra en förhandling kan detta leda till vite, vilken man lätt kan undvika genom att meddela de fackliga organisationerna från början.

Om inga av dina medarbetare är medlemmar i något fackförbund behöver ingen facklig förhandling genomföras. Oavsett detta ska dock vissa analyser och bedömningar genomföras i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet innan förändringen kan genomföras.

Behöver du hjälp med fackliga förhandlingar, arbetsmiljöarbetet eller andra dela av ert HR-arbete? Kontakta någon av våra konsulter så hjälper vi dig!

 

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More
Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Vad innebär det att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och varför måste man som arbetsgivare göra det?

Read More
Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More