Skip to the main content.

2 min read

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

På dagens arbetsplatser är det av yttersta vikt att skapa en miljö där alla medarbetare behandlas lika och rättvist. Tyvärr uppstår det ibland situationer där vissa individer eller grupper diskrimineras, antingen direkt eller indirekt. Vi kommer att utforska skillnaderna mellan direkt och indirekt diskriminering på arbetsplatsen och förklara varför det är viktigt att vara medveten om dessa begrepp, samt agera för att förhindra diskriminering.

Vad är direkt diskriminering?
Direkt diskriminering innebär att en person behandlas sämre än andra på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller andra skyddade egenskaper. Det kan vara uppenbart och medvetet eller mer subtilt, men resultatet är att någon missgynnas på grund av dessa egenskaper. Ett exempel på direkt diskriminering kan vara att en person inte får en befordran eller anställning på grund av sin ålder eller kön, trots att de har de nödvändiga kvalifikationerna.

Vad är indirekt diskriminering?
Indirekt diskriminering uppstår när en tillsynes neutral regel, policy eller praxis tillämpas på alla anställda, men i praktiken missgynnar vissa grupper på grund av deras skyddade egenskaper. Det kan vara oavsiktligt och utan någon illvilja, men effekten är att vissa medarbetare hindras eller begränsas på grund av faktorer som de inte kan kontrollera. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att införa krav på arbetstid som kolliderar med religiösa helgdagar, vilket påverkar anställda som tillhör den religiösa gruppen.

Vikten av medvetenhet och åtgärder:

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att vara medveten om både direkt och indirekt diskriminering. Genom att förstå dessa begrepp kan man identifiera och korrigera potentiella problemområden i arbetsmiljön. Här är några steg som kan vidtas för att förebygga och bekämpa diskriminering på arbetsplatsen:

  1. Utbildning och medvetenhet: Se till att alla anställda och ledare har tillgång till utbildning om diskriminering, dess olika former och konsekvenserna av det. Detta hjälper till att skapa medvetenhet och öka förståelsen för ojämlikheter och diskriminering.

  2. Granskning av policyer och praxis: Noggrant granska befintliga policyer, regler och praxis för att identifiera om det finns något som kan leda till diskriminering, även indirekt. 

  3. Skapa en öppen och inkluderande kultur genom att främja respekt, ömsesidig förståelse och tolerans på arbetsplatsen. Detta kan uppnås genom att främja mångfald, erbjuda utrymme för öppen dialog och ha ett system för att rapportera och hantera eventuella diskrimineringsincidenter.Behöver du hjälp med policys och rutiner för diskriminering och jämställdhet, eller kanske utbildningar? Hör av dig till någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa...

Read More
Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina...

Read More
Att leda ett team vid distansarbete

Att leda ett team vid distansarbete

Sedan pandemins start under våren 2020 har mycket hänt, en av dessa saker är att fler arbetsgivare erbjuder distans- och hybridarbete för sina...

Read More