Skip to the main content.

1 min read

Lönekartläggning

Visste du att det finns ett lagkrav på att göra lönekartläggningar? Lönekartläggning är inte bara något som lagen kräver att alla företag ska göra. Det skapar också en transparens inom företaget då lönerna ligger på en nivå där kompetens bestämmer lönen istället för kön eller någon annan olikhet. Alla företag litet som stort ska enligt lagen göra en årlig lönekartläggning. Är det 10 anställda eller fler ska lönekartläggningen även dokumenteras.

Jag fick höra av en kund att det var kaos ibland de anställda då en i personalen hade fått reda på alla anställdas löner. Kaos och avundsjuka bröt ut och det är något som tar onödig energi och som kan förhindras med en lönekartläggning.

 

Vilken kompetens krävs för rollerna i företaget och hur förhindrar vi att löneskillnader uppstår? 

Att ha en trygg lönestruktur är en stor fördel vid budgetering, rekrytering, löneförhandling och vid lönerevision.

Det ger dig ett verktyg att förhålla dig till som spar både tid, energi och skapar hållbara värderingar.

 

Vad säger lagen?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten. Kartläggningen görs för att upptäcka om det finns skillnader i lön som grundar sig i kön, och därmed är osakliga.

 

Vad tittar man efter i en lönekartläggning?  

  • Att bestämmelser och praxis om löner finns på plats, är tydliga och följs vid lönesättning.
  • Löneskillnader vid lika arbete.
  • Löneskillnader vid likvärdigt arbete.
  • Kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat.
  • Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete

När behöver man göra en lönekartläggning?

En gång om året ska alla företag göra en lönekartläggning och är det 10 eller fler anställda ska den dokumenteras.

 

Vad händer efter att lönekartläggningen är gjord?

När lönekartläggningen är gjord ska arbetsgivaren redovisa hur arbetet med lönekartläggningen har gått till, de eventuella löner som behöver rättas till och andra lämpliga åtgärder för att justera och förhindra löneskillnader som har samband med kön.

Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder för att motverka löner som inte är jämställda. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

För företag som inte har gjort en lönekartläggning förut blir arbetet större den första gången för att sedan underlättas gångerna efter då "grovjobbet" redan är gjort.

Behöver ni hjälp med er lönekartläggning? Tveka inte att höra av er till Lön & HR Bolaget och boka in ett möte med någon av våra HR-konsulter. Vi hjälper er!

 

Kontakta oss

Att leda ett team vid distansarbete

Att leda ett team vid distansarbete

Sedan pandemins start under våren 2020 har mycket hänt, en av dessa saker är att fler arbetsgivare erbjuder distans- och hybridarbete för sina...

Read More
Varför behöver ett litet företag tänka på HR?

Varför behöver ett litet företag tänka på HR?

  I en start-up eller ett mindre fåmansbolag, är inte frågor kring HR alltid överst på prioriteringslistan. Fokus och passionen finns i...

Read More
Offboarding – att lämna ett gott intryck

Offboarding – att lämna ett gott intryck

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare lägger större vikt vid preboarding och onboarding av nya medarbetare än vad som läggs på offboarding....

Read More