Skip to the main content.

2 min read

Sommarjobbare – skatt eller inte skatt?

Sommarjobbare – skatt eller inte skatt?

Sommarlovet närmar sig och därmed också tiden för skolungdomar som jobbar extra. Tänk på att om någon tjänar högst 24 237 kronor under året behöver de inte betala någon skatt på sina inkomster, och arbetsgivaren slipper göra skatteavdrag. Det är ofta nödvändigt att ta in sommarpersonal när den ordinarie arbetsstyrkan går på semester. Sommarjobbare ska självklart ha lön, men beroende på hur mycket de tjänar under året kanske inga skatteavdrag behöver göras på deras ersättningar.

Enligt huvudregeln ska arbetsgivare dra skatt på utbetalda ersättningar om den sammanlagda ersättningen till en anställd överstiger 1 000 kronor under året. Samma beloppsgräns gäller för arbetsgivaravgifter.

För lön och skattepliktiga förmåner till studerande och skolungdomar gäller dock särskilda regler. Om den sammanlagda inkomsten under hela året inte överstiger ett visst belopp behöver arbetsgivaren inte göra några skatteavdrag alls.

Anledningen är att grundavdraget gör den skattepliktiga inkomsten noll kronor och därmed tas ingen allmän pensionsavgift ut.

 

Under 2024 är gränsen för när skatteavdrag inte behöver göras vid en sammanlagd inkomst på högst 24 237 kronor. Observera att gränsen för arbetsgivaravgifter fortfarande är 1 000 kronor för respektive arbetsgivare.

 

Tänk på!
Om inkomsten överstiger 24 237 kronor måste den anställde betala allmän pensionsavgift, som är 7 procent av hela inkomsten.

För den som tjänar 24 238 kronor blir avgiften alltså – avrundat – 1 700 kronor (0.07 x 24 238), medan ingen avgift tas ut alls för den som tjänar 24 237 kronor.

En dyr krona med andra ord!

 

Intyg från den anställde
För att arbetsgivaren inte ska behöva göra några skatteavdrag måste den anställde intyga att den sammanlagda årsinkomsten inte blir högre än 24 237 kronor. Detta görs lämpligen genom det intyg som finns i Skatteverkets broschyr (SKV 430) ”Sommar- och extrajobb – Information till skolungdom och studerande”.

 

En arbetsgivare som är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan be den anställde att lämna ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Den anställde ansöker då på blankett SKV 4301 om ”jämkning för skolungdom och studerande”. Ansökan kan också göras på Skatteverkets webbplats via e-legitimation.

 

Även denna blankett finns i den aktuella broschyren från Skatteverket (SKV 430).

 

Samma blankett, SKV 4301, används vid ansökan om jämkning om den anställde kommer att tjäna mer än vad han eller hon intygade från början. Den används också vid en ny ansökan om jämkning om ett tidigare jämkningsbeslut har blivit fel av samma anledning.

 

Om inkomsten passerar 24 237 kronor, och den anställde inte har lämnat något jämkningsbeslut, måste arbetsgivaren göra skatteavdrag enligt den vanliga skattetabellen.

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Beskattning på slutlön i januari

Beskattning på slutlön i januari

Hur skall egentligen en slutlön beskattas om den anställde avslutar sin anställning i december och skall få slutlön i januari? Arbetsgivaren är ju...

Read More
Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger?

Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger?

Kan man använda samma friskvårdskvitto två gånger? och vad gäller om man använder samma kvitto två gånger?

Read More