Skip to the main content.

1 min read

Vad är en onboarding och varför är det viktigt?

Vad är en onboarding och varför är det viktigt?

Idag har flertalet arbetsgivare förstått varför det är så viktigt att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke (empolyer branding) för att attrahera fler talanger utan att ens ha tjänster ute på sin karriärssida. Men vad behövs egentligen för att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare när den nya medarbetaren börjat sin nya anställning?Det är viktigt att medarbetarupplevelsen fortsätter vara lika stark som den externa bilden av företaget och upplevelsen av rekryteringsprocessen. Det är här en bra onboaring-process kommer in. Med andra ord startar onboardingen redan vid det första intervjutillfället och det är viktigt att redan vid första kontakt förvalta ditt företags värdegrund och empolyer brand för att ge den eventuella framtida medarbetaren en så god bild av företaget som möjligt.

Vad är en onboarding?

Det är ett arbetssätt som sker på ett strukturerat sätt för att introducera den nyanställde till företaget. Själva processen kan innehålla allt från att ansvarig inom företaget beställer utrustning (tex. Dator och mobiltelefon) till att den nya medarbetaren ska sätta sig in i företagets värderingar och historia, men självklart även att få lära känna sina nya kollegor.

Målet med onboardningen är att helt enkelt att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen och snabbt ska förstå sin arbetsroll och andra viktiga delar inom företaget.

Idag sker största delarna av onboarding-processen digitalt genom olika verktyg eller plattformar, detta i takt med den fortsatta digitaliseringen av arbetssätt och hur vi som företag samlar vår information i form av policys, rutiner och handböcker digitalt på företagsplattformar.

Varför är det viktigt?

Att ha en välstrukturerad och tydlig onboarding ökar chanserna för att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen och snabbt kunna komma in i sin nya roll inom företaget. Ju snabbare en medarbetare kommer in i sin arbetsroll, dess då mer pengar sparar du som arbetsgivare då medarbetaren snabbare kan ta sig ann sina arbetsuppgifter. Det finns även studier som har visat att medarbetare som har en lyckad onboarding stannar längre på företaget och därmed sparar du som arbetsgivare även här in kostnader på eventuella ersättningsrekryteringar.

Behöver du hjälp och vill lära dig mer om hur du skapar en välfungerande och effektiv onboarding? Vi hjälper dig med dokumentation, struktur och tips för att lyckas med din onboarding-process.


 

Varför är reboarding viktigt och vad innebär det?

Varför är reboarding viktigt och vad innebär det?

Efter ett par tuffa år för både företag och medarbetarare på grund av pandemin har reboarding aldrig varit så viktigt som nu. Kanske har flera...

Read More
Vad är employer branding?

Vad är employer branding?

På samma sätt som ett företag behöver arbeta varumärkesbyggnade för att deras tjänster eller produkter ska synas utåt, måste arbetsgivaren arbeta...

Read More
Preboarding – Tillhörighet innan första anställningsdag

Preboarding – Tillhörighet innan första anställningsdag

Preboarding är ett begrepp som blivit allt mer populärt i och med att vi arbetar mer och mer digitalt, men vad innebär egentligen detta begrepp och...

Read More