Skip to the main content.

1 min read

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing, promoting, thriving och hiring. Ja, många olika trender har vuxit sig större under de senaste åren.

Ett av dessa fenomen är quiet hiring. Men vad innebär det egentligen?

Fenomenet har återigen hamnat på tapeten i samband med lågkonjunkturen som tagit världen med storm. Detta är alltså arbetsgivarnas svar på quiet quitting och handlar om att lyfta de interna talangerna! Istället för att behöva fylla vakanta tjänster med nyrekryteringar tar man tillvara på den kompetens som finns internt och belönar de som visar framfötterna med chansen att klättra i karriären internt.

Det är därmed viktigt att ha strategier inom organisationen för att säkerställa att man har karriärvägar för de medarbetare som vill utvecklas tillsammans med bolaget. För en arbetsgivare är detta både mer ekonomiskt hållbart, samtidigt som det stärker företagets employer brand internt och externt.

 

Behöver du hjälp med policys och rutiner gällande utveckling och utbildning inom er organisation? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!


 

Lönesättande vs lönesamtal – Vad är skillnaden?

Lönesättande vs lönesamtal – Vad är skillnaden?

Vad är egentligen skillnaden mellan ett lönesättande samtal och ett lönesamtal?

Read More
Så håller du i ett bra lönesamtal som chef

Så håller du i ett bra lönesamtal som chef

Att som chef hålla i lönesamtal kan både kännas nervöst och lite jobbigt då lön kan vara ett känsligt ämne för många. Kommer medarbetaren bli nöjd?...

Read More
Vad är employer branding?

Vad är employer branding?

På samma sätt som ett företag behöver arbeta varumärkesbyggnade för att deras tjänster eller produkter ska synas utåt, måste arbetsgivaren arbeta...

Read More