Skip to the main content.

1 min read

Quiet Quitting – Ny trend i arbetslivet

Quiet Quitting – Ny trend i arbetslivet

Trenden ”quiet quitting” har hamnat på tapeten de senaste åren, men denna trend handlar inte om att säga upp sig utan i själva verket att i sin enkelhet inte göra mer än det nödvändigaste på jobbet. På individnivå kan quiet quitting vara ett tecken på missnöje och bristande engagemang i sitt arbete. För arbetsgivaren kan detta i sin tur leda till minskad produktivitet, ökad personalomsättning och sämre lönsamhet.

Fenomenet anses dock inte bara vara negativt enligt vissa. Vissa ser det som ett förkastande av hustle-kulturen, med andra ord mentaliteten att en person ska behöva överanstränga sig samt överprestera för att nå framgång.

Varför är det då viktigt för dig som arbetsgivare att hålla utkik efter detta fenomen?

Förutom att det går hand i hand med lågt engagemang så kan det även vara ett tecken på utbrändhet. Utbrändhet är ett tillstånd av känslomässig och fysisk utmattning. Det kan vara ett resultat av långvarig stress på arbetsplatsen. Förutom att utbrändhet kan vara ett långvarigt problem för individen så kan det även vara en lång och utdragen rehabiliteringsprocess för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att fånga upp medarbetaren så snabbt som möjligt för att kunna erbjuda stöd och hjälp.

Att trivas på jobbat är av att största vikt för att människor ska vara engagerade och fortsätta vara kreativa och produktiva. Trivsel brukar ofta leda till att en medarbetare vill investera i bolaget till en högre grad.

Hur ska du som arbetsgivare hantera det?

Att erbjuda medarbetarna möjlighet till utveckling i sin arbetsroll eller inom företaget minskar riskerna att medarbetarna känner att de stagnerat eller blir förbisedda.

En bra idé är att i ett första steg lyssna på dina medarbetare och se till att de behov som kan finnas blir bemötta på ett positivt sätt. Ge dem möjlighet att ge regelbunden feedback i form av enkäter, pulsundersökningar med mera. Att ha regelbundna samtal med dina medarbetare kan också hjälpa till att stoppa quiet quitting.

Behöver du hjälp med processer för feedback, arbetsmiljöfrågor eller annat inom HR?
Tveka inte på att höra av dig till någon av våra HR-Konsulter.

 

 

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More
Vad är employer branding?

Vad är employer branding?

På samma sätt som ett företag behöver arbeta varumärkesbyggnade för att deras tjänster eller produkter ska synas utåt, måste arbetsgivaren arbeta...

Read More
Att leda ett team vid distansarbete

Att leda ett team vid distansarbete

Sedan pandemins start under våren 2020 har mycket hänt, en av dessa saker är att fler arbetsgivare erbjuder distans- och hybridarbete för sina...

Read More