Skip to the main content.

1 min read

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Medarbetare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester mellan juni-augusti, och därmed är en viktig del i en väl fungerande semesterplanering att starta i god tid. För trots att medarbetare har rätt till den semestern, så måste verksamheten fortgå! Men vad ska du tänka på och vad säger egentligen semester rätten/lagen?

 

För att minska risken för konflikter eller missnöje hos medarbetare krävs det en god kommunikation gällande semesterplaneringen, vad verksamheten har för policys och rutiner för semester samt hur verksamheten förhåller sig till semesterlagens regler eller aktuellt kollektivavtal. Om flera medarbetare vill ha semester under samma period kan det bli omöjligt för verksamheten att fortgå och i slutändan är kommunikation inom arbetsgruppen viktig, samt att arbetsgivaren har det sista ordet om en överenskommelse inte kan nås.

 

Semesterlagen ger alla som är anställda på ett bolag rätt till fem veckors semester per semesterår, detta kan variera beroende på vad arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om samt vad verksamhetens kollektivavtal säger. Semesterlagen reglerar även att semester enbart ska tas ut i heldagar om det inte finns någon annan överenskommelse i kollektivavtalet.

 

Det är viktigt att verksamheten har tydliga regler och förväntningar över hur semester ska tas ut samt när semesteransökningarna ska in. Det är vanligt att annan ledighet tas ut i samband med semester, som föräldraledighet. Därför kan det betyda att vissa medarbetare är borta från verksamheten längre och måste has i åtanke.

 

Har ni frågor och funderingar kring vad som gäller kring semestrar för er eller något annat inom HR eller löneområdet? Tveka inte att kontakta oss på Lön & HR Bolaget så hjälper vi er.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Frågorna kan bli många gällande semester och frånvaro. Det kan vara frågor om vad som gäller vid sjukskrivning på deltid eller heltid eller vad som...

Read More
Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Semestertillägg och semesterersättning är två viktiga begrepp inom arbetsrätten som rör anställdas rättigheter till ersättning för semester. För att...

Read More
Webinar - Semester & Semesterplanering

Webinar - Semester & Semesterplanering

Den 21a maj 11:00-11:30 kommer vi att ha vårt senaste webinar om semester och semesterplanering. Missa inte att anmäla dig för att ta del av tips och...

Read More