Skip to the main content.

1 min read

Vad är employer branding?

Vad är employer branding?

På samma sätt som ett företag behöver arbeta varumärkesbyggnade för att deras tjänster eller produkter ska synas utåt, måste arbetsgivaren arbeta aktivt för att kunna påverka hur andra ser på företaget som en arbetsgivare. Detta är employer branding.

Kort och gott innebär empolyer branding hur du väljer att marknadsföra ditt företag ut mot kandidater. Det kan göras genom att exempelvis dela med dig av företagskultur, medarbetarberättelser eller värderingar.

Varför är det viktigt?

Då det idag är och under en längre tid varit arbetstagarens marknad och konkurrensen på kandidater blivit allt större, är det av största vikt att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och employer brand. För att kunna fortsätta växa som organisation måste du övertyga och attrahera drivna och kompetenta kandidater om att just din organisation är en bra arbetsplats. Ju starkare arbetsgivarvarumärke dess då fler ansökningar kommer komma till just ditt företag istället för eventuella konkurrenter med ett sämre employer brand.

Genom att aktivt arbeta med att öka kännedomen om arbetsgivarvarumärket kan du se till att ditt företag ligger steget före dagen då ni behöver rekrytera nya medarbetare.

Några tips för att stärka ditt employer brand:

 • Identifiera styrkor i ert employer brand
  - Ta reda på vad som gör ett era medarbetare trivs på arbetsplatsen.
 • Kandidatupplevelsen
  - Rekryteringsprocessen är en viktig del i företagets empolyer brand, behandla därför alla kandidater med respekt och respektera deras tid. Glöm inte annonseringen och marknadsföringen, här kan du nå ut till din mågrupp.
 • Nå ut till rätt kandidater
  - Ha en karriärssida där all information ni vill att kandidater ska kunna ta del av finns tillgänglig.
 • Formulera ert EVP
  - EVP beskrivs som det av värde ni erbjuder kandidaten i utbyte mot arbetet de tillför till organisationen.

 

Behöver du hjälp med arbetet inom HR och ditt arbetsgivarvarumärke, hör av dig till en av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More
Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More