Skip to the main content.

2 min read

Viktiga begrepp inom HR

Viktiga begrepp inom HR

AI, ENPS, HRM och Empolyer branding är exempel på ett fåtal begrepp inom HR-spektrumet som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på. I detta inlägg kommer vi gå igenom några av de viktigaste begrepp inom HR och förklara innebörden med orden. 

Viktiga begrepp att ha koll på:

 • AI (Artificiell intelligens) är en simulering av våra mänskliga intelligensprocesser skapade av datorsystem och maskiner. Speciellt populärt har detta blivit under senaste året för innehållskapande till exempelvis hemsidor genom Chat GPT.
 • Behovsanalys innebär att du kartlägger vilka behov ditt företag och är något som ofta används. Analysen ska tydliggöra målet, vad som är det önskade innehållet samt viken typ av arbetsform som är mest lämpad.
 • Distansarbete är det arbete som utförs utanför den ordinarie arbetsplatsen. Idag används detta begrepp oftast för att beskriva att allt arbete sker från exempelvis hemmakontoret och att medarbetaren inte har ett kontor att gå som företaget bistår med.
 • Employer branding handlar om hur företaget arbetar med att stärka sitt varumärke och hur man arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • eNPS handlar om hur man mäter medarbetarnöjdheten genom att ställa frågan hur troligt det är att de skulle rekommendera företaget till andra på en skala 0-10. Detta är ett enkelt sätt att ta pulsen på medarbetarna.
 • Gap-analys innebär att man undersöker gapet de förväntningar man har och det uppnådda resultatet eller faktiska/möjliga resultat i ett företag.
 • HR-KPIer (Human Resoucrses Key Performance Indicators) mäter personalens prestation och hur de bidrar till företaget.
 • HRM (Human Resource Management) är ett begrepp som handlar om teori och praktik när man hanterar mänskliga resurser, exempelvis kunskap, erfarenhet, färdigheter, egenskaper och förmågor.
 • Hybridarbete har sedan coronas start blivit ett väldigt aktuellt begrepp som används för att beskriva möjligheterna till att båda arbeta hemifrån, men även från företagets kontorslokaler. Oftast brukar det förläggas på x antaldagar från kontoret och x antal dagar hemifrån per vecka.
 • Lönekartläggning innebär att företaget kartlägger eventuella skillnader i löner mellan kvinnor och män inom ett företag. Detta är även obligatoriskt för alla företag enligt svensk lag.
 • Performance Management på svenska betyder prestationsstyrning och handlar om att säkerställa att företagets strategi uppfylls genom att ha en kultur som inspirerar till prestation och engagemang.
 • Reboarding handlar i korthet om att ge medarbetare som har varit borta ett tag en god introduktion när de kommer tillbaka.

 

HR är ett område som är under ständig förändring tack vare nya lagar, direktiv och arbetssätt och därför uppkommer nya begrepp och förkortningar kontinuerligt. Listan ovan är ett axplock av viktiga begrepp och förkortningar som kan vara bra för dig som företag att hålla koll på för 2023.

 

Behöver du hjälp med HR inom ditt företag, hör av dig till en av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.


 

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More