Skip to the main content.

1 min read

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att säkerställa att alla inom verksamheten har en god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt. I den snabbväxande tiden vi lever i där nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter på uppkommer titt som tätt är det viktigt att du som arbetsgivare vet vad som krävs för att upprätthålla ett komplett arbetsmiljöarbete.

 

Att ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete säkerställer att din verksamhet följer arbetsmiljölagen, förordningar och andra branschstandarder som är satta inom just er bransch. Särskilt viktigt är detta i branscher som exempelvis bygg och anläggning, då de fysiska riskerna tenderar att vara mycket högre än vid ett arbete där de huvudsakliga arbetsuppgifterna sker på ett kontor. Att arbeta med farligt avfall, kemikalier eller maskiner innefattar risker som behöver tydliga rutiner, riktlinjer och hanteringsdokument. Dock är det viktigt att ha satta rutiner, policys och andra arbetsmiljödokument oavsett bransch, både för alla inom verksamheten, men även då skadeståndet för missad dokumentation kan bli väldigt högt.

 

Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar och inte enbart att säkerställa att verksamheten har en god fysisk arbetsmiljö, utan även psykisk. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar över dina medarbetares psykiska hälsa. Därför innefattar även arbetsmiljöarbetet att verksamheten aktivt arbetar mot exempelvis diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vid eventuella tvister eller om situationer skulle uppstå är det av största vikt att ha dina rutiner, policys och riktlinjer dokumenterade, detta för ökad tydlighet inom er verksamhet över vad ni står för och hur ni aktivt arbetar med dessa frågor. Beroende på hur många anställda ni har i er verksamhet kan dokumentationskravet se olika ut, det är därför viktigt att ni är på tårna och tar ert ansvar som arbetsgivare för er egen skull och era anställdas.

 

Behöver du eller din verksamhet hjälp med ert arbetsmiljöarbete, dokumentation eller vill genomföra en HR-Revision för att säkerställa att ni har allt på plats? Tveka inte på att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Vad innebär det att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och varför måste man som arbetsgivare göra det?

Read More
Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More

Behöver du hjälp med att skapa en inkluderande arbetsmiljö?

Har ni en företagskultur där alla har samma möjligheter? Eller kan vissa känna sig utanför ibland? Vi kan hjälpa till att skapa en arbetsmiljö som...

Read More