Skip to the main content.

2 min read

Dags att börja förbereda verksamheten för arbetsmiljöverkets nya regelstruktur!

Dags att börja förbereda verksamheten för arbetsmiljöverkets nya regelstruktur!

Arbetsmiljöverkets nuvarande regelstruktur för allmänna råd och föreskrifter har fått en gedigen förändring. De 67 föreskrifter som finns idag har sållats ner till endast 15 och de träder i kraft redan 1 januari 2025. Därför är det hög tid för er arbetsgivare att börja förbereda er och se hur denna förändring kommer att påverka er verksamhet. 

 

Men vad är det egentligen som kommer att ändras?

Arbetsmiljöverket arbete har sin grund i de arbetsmiljörelaterade frågorna på arbetsplatsen och ska se till att lagar, regler och förordningar efterlevs på alla arbetsplatser i Sverige. Den nya strukturen som tillkommer den 1 januari 2025 ska verka för att skapa en ännu säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Det ska även bli tydligare och enklare att arbeta utifrån med ett mer sammanhållet regelverk som är anpassat och mer anpassningsbart till det arbetsliv vi har idag, som ständigt är i förändring. Sammanfattningsvis kommer ändringarna innebära:

 1. Att det blir ännu tydligare vem som är ansvarig för att förordningar och regler efterföljs
 2. Ett enklare och mer enhetligt språk som skapar tydlighet i vad som gäller och vad förordningar och regler innebär
 3. Allmänna råd - Kommer att placeras in under respektive paragraf 
 4. En strukturförändring där de nuvarande 67 föreskriftsdokumenten ska bli 15, ca 2300 paragrafer sorteras därmed om. 

Viktigt att komma ihåg som arbetsgivare är att det inte sker någon större förändring i materialet och dess innehåll, de krav som finns idag och skyddsnivåerna kommer att ligga på samma nivå som idag. 

 

Den nya regelstrukturen kommer att ha sin utgångspunkt och indelning utifrån de roller inom en verksamhet som är vanliga inom arbetsmiljöarbetet och som har ansvar för att reglerna efterföljs. 

 1. Arbetsgivare eller motsvarande
 2. Projektör, byggherre eller byggarbetsmiljösamordnare
 3. Tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter

De 15 föreskrifterna är indelade i tre olika grupper. Denna gruppering beskriver flödet i arbetsmiljöarbetet men det finns ingen juridisk hierarki bland reglerna. 

 1. Grundläggande regler talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare 
 2. Övriga regler gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där 
 3. Produktregler innehåller krav på produkter för den som tillverkar, importerar eller distribuerar vissa produkter 

 

Hur kan ni som arbetsgivare förbereda er redan nu?

Som arbetsgivare har ni ett speciellt arbetsmiljöansvar över verksamheten och det är därför en god idé att redan nu börja bekanta er med de nya föreskrifterna och den nya strukturen.

 • Titta på er verksamhet och identifiera vilka roller ni har och därmed vilka föreskrifter som kommer gälla just er.
 • Vilka risker finns i er verksamhet? Utifrån riskerna, se vilka regler som kommer gälla.
 • Vilka dokument kommer ni behöva uppdatera med hänvisningar m.m.? 
 • Informera chefer med arbetsmiljöansvar om förändringarna och se till att de får och har den kunskap som krävs för att förstå den nya strukturen. 
 • Ta hjälp av experter för att förstå och sätta er in i förändringarna och hur de kommer påverka er verksamhet. 

 

Behöver din verksamhet hjälp för att förbereda er inför den nya regelstrukturen eller andra frågor inom arbetsmiljö? Kontakta oss så hjälper våra HR-Konsulter er! 

Kontakta oss

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More
Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More