Skip to the main content.

1 min read

Arbetsgivarens hantering av skador på arbetsplatsen

Arbetsgivarens hantering av skador på arbetsplatsen

På många arbetsplatser kan risken för olyckor på arbetsplatsen vara väldigt små, medan på andra arbetsplatser kan det vara något som förekommer med jämna mellanrum trots ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete med rutiner, policys och annan viktig dokumentation om hur arbetet ska genomföras på ett säker sätt. Men hur ska olyckor och tillbud hanteras? 

På många stora arbetsplatser finns det satta rutiner, dokumentation och arbetsfördelningar av vem som gör vad vid en arbetsplatsolycka eller ett tillbud. Detta kan självklart variera från arbetsplats till arbetsplats, men de arbetsrättsliga kraven är otroligt starka och något alla verksamheter ska förhålla sig till. På mindre bolag kan kunskapen om vilka krav verksamheten har på sig variera och det kan vara svårt att veta vad som krävs av verksamheten, var man kan vända sig samt hur det ska genomföras. 

 

Kort och gott ska alla arbetsskador på arbetsplatsen alltid anmälas till försäkringskassan samt att allvarliga arbetsplatsolyckor och allvarliga tillbud ska anmälas till arbetsmiljöverket. Utöver detta är det viktigt att ta reda på vad som har hänt och hur det hänt, för att kunna minska riskerna för att det ska hända igen. Det är vanligt att det skett en fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom verksamheten och därmed kan ansvaret på vem som ska anmäla arbetsskadan variera, vanligast är att chef eller VD skickar in anmälan. Beroende på vilken typ av arbetsskada det handlar om kan det se något olika ut med vart anmälan ska in. Innan ni skickar in anmälan är det viktigt att prata med arbetsplatsens skyddsombud och den skadade, för att e till att alla är överens om vad som hänt. Viktigt att komma ihåg är att medarbetaren som skadat sig inte bär ansvaret att anmäla olyckan, utan det ligger på arbetsgivaren. 

 

Behöver din verksamhet hjälp med att utforma rutiner, handlingsplaner eller annan dokumentation gällande ert arbetsmiljöarbetet och arbetsskador? Eller utreda interna rutiner med hjälp av en HR-revision

 

Kontakta oss så hjälper vi er säkerställa att ni har en säker arbetsplats!

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More
Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Vad innebär det att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och varför måste man som arbetsgivare göra det?

Read More
Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More