Skip to the main content.

2 min read

Hur genomför man en lönekartläggning?

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från lönesättande chefer, fackliga representanter eller andra personer i organisationen med direkt insikt i kraven på rollerna och de olika arbetsuppgifterna är nödvändig.

Det finns lagkrav på att arbetsgivare och arbetstagare samverkar men hur samverkan ser ut är upp till arbetsgivaren.

När planen är satt börjar arbetet med gruppindelning. Första gången en kartläggning görs kan det ta mycket tid och långa diskussioner att komma fram till vilka befattningar som har likvärdiga kravnivåer. Det är viktigt att inte fastna i den organisatoriska tillhörigheten utan se på de faktiska kraven på arbetsuppgifterna. Bl.a. ska kriterier som kunskapskrav, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden beaktas.

Det är viktigt att inte göra grupperna allt för små eller stora för att senare kunna analysera resultatet på ett meningsfullt sätt.

När gruppindelningarna är gjorda och lönestatistiken framtagen ska följande bedömningar och analyser göras:

  • Bestämmelser och praxis om lön, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas i verksamheten.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
  • Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Alla löneskillnader som framkommer behöver redogöras för. Framkommer det löneskillnader som inte kan förklaras av sakliga och könsneutrala skäl är dessa att betrakta som osakliga. En åtgärdsplan för hur dessa ska åtgärdas behöver då tas fram. Efter att en löneskillnad upptäckts ska den åtgärdas inom 3 år.

För att lönekartläggningen inte ska bli en skrivbordsprodukt så är det bra att i startskedet ha skapat en plan för hur informationen ska användas framöver.  

Några tips för en bättre process:

  • Säkerställ att ni har en god struktur och en duktig projektledare. Gör arbetet grundligt från början, det vinner ni mycket på i längden! Om ni sätter en struktur samt gör en noggrann gruppindelning och arbetsvärdering nu, kan ni återanvända mycket till nästkommande år.
  • Säkerställ att de medverkande har kompetens inom området. Det finns inget facit för den här typen av värderingsfrågor och det kan finnas personliga kopplingar som påverkar objektiviteten. Se till att ni är flera personer som är delaktiga så att det blir en rättvis hantering.
  • Om ni hänvisar till marknadsfaktorer bör ni ha tillförlitliga källor som styrker detta.
  • Säkerställ att företagsledningen förstår vinsterna med en aktiv lönekartläggning
  • Säkerställ att ni har en strategi för jämställdhetsplanen som en del av de övergripande affärsmålen
  • Att ta hjälp av ett systemstöd och en konsult första året underlättar jobbet. En konsult ger vägledning, ställer relevanta frågor och ger input kring hur andra har tänkt i liknande verksamheter.

Se lönekartläggningen som en möjlighet att göra något nytt, något bättre och något mer innovativt som på riktigt gynnar både företaget och medarbetarna!

Behöver ni stöd i att komma i gång med, alternativt genomföra er lönekartläggning? Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi till.

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More