Skip to the main content.

Vikten av arbete med jämställda löner

 

Jämställda löner är än idag ovanligt på företag. Visste ni t ex att kvinnor i snitt har ca 10% lägre lön än män? Se vår reklamfilm och kontakta oss om ni vill ha hjälp att jobba med jämställdhetsfrågor💚

Du kan även läsa mer i dessa blogginlägg:

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

 

Hur genomför man en lönekartläggning?

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från...

Read More
Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

Read More
Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa...

Read More