Skip to the main content.

1 min read

Misstänkt missbruk på arbetsplatsen

Misstänkt missbruk på arbetsplatsen

Om du som chef eller kollega misstänker att någon på arbetsplatsen har ett missbruksproblem är det viktigt att du agerar så snart misstanken uppdagas. Ju snabbare du agerar dess då godare möjligheter att kunna hjälpa personen som är drabbad.

Alla typer av missbruk (alkohol, läkemedel, spel, droger m.m.) får skadliga konsekvenser, oftast finns det även ett samband mellan missbruk och stressrelaterade problem. Skadligt bruk som det även kallas leder alltid till negativa konsekvenser för den drabbade personens ekonomi, hälsa eller relationer. Utöver detta kan det även bli kostsamt och skadligt för arbetsgivaren men även arbetskollegorna.

Olika vanliga tecken på missbruksproblematik:
- Alkohollukt.
- Bakfylla på jobbet eller stark berusning på personalfester.
- Rastlöshet, nedstämdhet, nervositet och irritation.
- Dåligt fokus och låg prestation
- Sen ankomst, speciellt på måndagar
- Sjukfrånvaro i samband med helger/röda dagar och/eller löneutbetalning.

Arbetsgivarens ansvar
Som arbetsgivare har du ett ansvar över dina medarbetare och ska arbeta för att motverka och förebygga missbruk på arbetsplatsen, samt samverka när en medarbetare med missbruk ska rehabiliteras.

För att förebygga och motverka missbruk är det viktigt att ha en rak och tydlig alkohol- och drogpolicy på plats för att tydliggöra företagets inställning och värderingar, men även policys och rutiner för arbetsanpassning för att kunna stötta den drabbade medarbetaren.

Vid misstanke
Om du misstänker att en medarbetare har ett missbruk är det viktigt att fånga upp personen och ta ett samtal så snabbt som möjligt. Här är det viktigt att ha en struktur på samtalet, var konkret med signaler du uppfattat samt vad för typ av förändring du behöver se och hur ni ska genomföra de. Det är även viktigt att du erbjuder medarbetaren möjlighet till att få hjälp, eller om det finns något du kan göra. Exempel kan vara arbetsanpassning, handledning eller kamratstöd.

Efter samtalet är det viktigt att du har allt dokumenterat med vad ni kommit överens om och att se till att medarbetaren får läsa igenom och godkänna, samt gärna signera dokumentet så snart som möjligt. Det är även viktigt att du som chef bokar in en uppföljning.


Behöver du hjälp med policys och rutiner för missbruk och rehabilitering, eller kanske samtalsmallar? Hör av dig till någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More