Skip to the main content.

1 min read

Registerutdrag på anställda

Registerutdrag på anställda

Fler och fler arbetsgivare vill ta del av belastningsregister på både aktiva medarbetare och på kandidater inom rekryteringsprocesser. Men vad gäller egentligen vid utdrag ur belastningsregistret?

Inom vilka yrken krävs registerutdrag innan erbjudande av tjänst eller praktikplats?

Det är ett lagkrav att visa utdrag ur belastningsregistret om du ska arbeta med barn på förskola, grundskola eller exempelvis HVB hem. Egentligen handlar det om att alla yrken där du kommer i kontakt med barn, är det ett lagkrav att visa ditt belastningsregister, så även vid arbete inom sjukvård måste du visa ditt belastningsregister innan anställning. Detta gäller även för yrken där du ska arbeta inom psykiatrin, missbruksvård, på företag som är verksamma inom larm samt inom försäkringsbranschen.

 

Vilka arbetsgivare har laglig rätt att beställa utdrag från belastningsregistret?

Arbetsgivare inom tvångsvård av missbrukare, larmfirmor, psykiatrisk sjukvård, vård av individer med intellektuell funktionsnedsättning samt vård av barn och unga. Belastningsregistret ska aldrig skickas direkt till arbetsgivaren utan kommer till den individ utdraget handlar om. Skolor, HVB-hem och förskolor ar ingen rätt att beställa ut ett belastningsregister själva, utan ber dig göra det själv för att sedan inkomma med det till arbetsgivaren.

 

Kan man som arbetsgivare kräva utdrag om man jobbar i annan bransch än de där lagkraven finns?

Söker du jobb inom andra yrkeskategorier som exempelvis ett vanligt tjänstemannajobb, har arbetsgivaren enligt polisen, inte rätt att kräva att du ska visa ett registerutdrag. Det handlar istället om att du som kandidat i en rekryteringsprocess själv kan välja att visa upp det. Om du dock väljer att inte visa upp utdraget kan chanserna att du får tjänsten minska drastiskt, då det säkerligen finns andra kandidater i processen som gärna beställer ut registerutdraget oavsett inom vilken sektor de sökt jobb inom.

 

Får man som arbetsgivare kräva ett nytt registerutdrag årligen?

Nej det får man inte. Skyldigheten att lämna in ett registerutdrag gäller enbart vid nyanställning.

 

Bra att veta

Det finns inget uttryckligt förbud mot att din blivande arbetsgivare själv undersöker om du blivit dömd för brott. Arbetsgivaren kan inte begära ut belastningsregistret (om de inte är arbetsgivare inom ovannämnda, eller ex. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket), dock ses ett brottsmål som en offentlig handling och arbetsgivaren kan själva begära ut domar direkt från domstolar med stöd från offentlighetsprincipen.

Således kan inte alla arbetsgivare begära att få ta del av ett belastningsregister, men arbetsgivaren kan däremot själv ta reda på om du är dömd för något brott genom privata aktörer som säljer informationen, eller via domstolarna.


Behöver du hjälp med arbetsrätt eller att sätta upp rekryteringsprocesser?

 

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More