Skip to the main content.

1 min read

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

  • Ha en plan för hur ni ska kommunicera rapporten samt eventuella förändringar till organisationen. Att tydligt kommunicera att ni jobbar med lönekartläggning är en del av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Många medarbetare och jobbkandidater tycker att det är viktigt med en jämställd arbetsplats men lön är ofta en känslig fråga. Medarbetare kanske inte enbart uppfattar det positivt att lönehöjning ska ske för vissa därför att lönen varit för låg under en period… Fundera över vad som är mest lämpligt hos er!
  • Där är till stor nytta att sammankoppla lönekartläggningen med lönerevisionen. Det är lättare att tydliggöra varför lönejusteringar ska göras om kriterierna för lönesättning är samstämmiga och tydliga för alla inblandade.

Under en lönekartläggning framkommer det ofta mycket annan information som kan vara nyttig att ta vara på, exempelvis:

  • Hur efterlevs den interna lönepolitiken. Finns det delar i organisationen där den fungerar bättre eller sämre?
  • Hur efterföljs lönepolitiken i anställnings skedet? Kanske behövs ett förtydligande på hur ingångslönerna bestäms? Det är alltid lättare att sätta korrekta löner från början än att göra justeringar i efterhand! Det är lätt att hamna i situationen att nyanställda får högre löner då konkurrensen är stor. Följer inte lönerna internt samma mönster kan det leda till att anställda känner att de måste byta arbetsgivare för att inte förlora pengar i längden.
  • Finns det anställda som har ansvar och lön som inte speglar den befattning de har idag? De kanske ska flyttas till en annan roll som bättre speglar vad de faktiskt gör. Kan vara både till en mer kvalificerad eller till en mindre kvalificerad tjänst än den de idag har på pappret.
  • Kartläggningen tydliggör hur organisationen är strukturerad. Visualiseringen bidrar även till att skapa ökad förståelse för varandras olika grader av krav och ansvar. Det är inte ovanligt att man finner behov av förtydliganden eller ändringar i organisationsstrukturen.

 Behöver ni hjälp med lönekartläggningen eller att genomföra de ändringar ni upptäckt behöver göras? Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi till!

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More