Skip to the main content.

1 min read

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Frågorna kan bli många gällande semester och frånvaro. Det kan vara frågor om vad som gäller vid sjukskrivning på deltid eller heltid eller vad som gäller när man är föräldraledig? I detta inlägg går vi igenom vad som är semesterlönegrundande!

Det finns vissa typer av frånvaro och ledighet från arbetet som är semesterlönegrundande och ger dig rätt till semesterlön, med andra ord betald semester. Detta gäller bland annat ledighet på grund av arbetsskada, sjukdom, föräldraledighet eller i samband med adoption eller ens barns födelse.

Vid SFI-utbildning, reparationsutbildning inom försvaret, facklig frånvaro eller GSU är ledigheten semesterlönegrundande.

Bra att ha i åtanke är att frånvaron är semesterlönegrundande i en begränsad omfattning.

Är du sjukskriven gäller samma regel som när du jobbar. Du kan inte bli nekad semester för att du är sjuk och din semesteransökan ska behandlas som att du skulle arbeta. När du varit sjukskriven i mer än 180 dagar tjänar du däremot in färre semesterdagar.

När du är föräldraledig tjänar du in semesterdagar. Att vara föräldraledig är semesterlönegrundande under begränsad tid och kan variera för VAB, ledighet i samband med födsel eller adoption, samt vid ledighet med gravidpenning. Under föräldraledighet är 120 dagar (per förälder) semesterlönegrundande och är du ensamstående utökas det till 180 dagar.

Under föräldraledigheten gäller samma regler för semesterledighet som om du arbetar. Under tilden för semesterdagar gör du ett avbrott i din föräldraledighet som du fått beviljad. Detta räknas inte som en ytterligare ledighetsperiod om du efter semesterledigheten går tillbaka till den redan beviljade eller pågående föräldraledigheten.

 

Behöver din verksamhet hjälp med att tydliggöra rutiner och riktlinjer för era anställda genom en personalhandbok, policys eller rutiner? Kontakta oss så hjälper vi er vidare med era frågor!

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Kan man tvinga anställda att ta ut sina semesterdagar?

Kan man tvinga anställda att ta ut sina semesterdagar?

Ibland kan medarbetare ha många sparade semesterdagar eller att en medarbetare inte tagit ut sina 20 semesterdagar som ska tas ut enligt...

Read More
Midsommarafton - röd dag eller ej?

Midsommarafton - röd dag eller ej?

Midsommar är en av våra mest älskade högtider i Sverige och kan ses som startskottet på sommaren och semestertider. Men innebär det att du...

Read More
Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Medarbetare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester mellan juni-augusti, och därmed är en viktig del i en väl fungerande semesterplanering...

Read More