Skip to the main content.

1 min read

Kan man tvinga anställda att ta ut sina semesterdagar?

Kan man tvinga anställda att ta ut sina semesterdagar?

Ibland kan medarbetare ha många sparade semesterdagar eller att en medarbetare inte tagit ut sina 20 semesterdagar som ska tas ut enligt semesterlagen. Men vad har ni som arbetsgivare för möjligheter till att få era anställda att ta ut semesterdagarna?

Semesterlagen är en så kallad skyddslagstiftning, denna lag reglerar anställdas rätt till en årlig ledighet från arbetet under ett semesterår. Arbetsgivaren har ett ansvar över att se till att medarbetarna tar ut de lagstadgade semesterdagarna. Exempelvis handlar det om att arbetsgivaren ansvarar för att planera för hur semestern utifrån önskemål och möjligheter, har koll på uttaget av semesterdagar och att se till att den sparade semestern tas ut. Som arbetsgivare kan en bestämma hur huvudsemestern ska förläggas, så länge semesterlagen följs.

 

Men när det gäller de övriga semesterdagarna som överstiger 20 + eventuellt sparade semesterdagar är lagen inte helt tydlig, det står inte uttryckligen att arbetsgivaren kan ”tvinga” anställda att ta ut semester. Dock kan det finnas olika situationer då arbetsgivaren bör kunna förlägga semester åt medarbetare även om de inte skett i samråd, eftersom arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om man inte följer semesterlagens regler.

 

Behöver ni hjälp med att tolka semesterlagen, sätta upp policys eller rutiner för er semester hantering? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Frågorna kan bli många gällande semester och frånvaro. Det kan vara frågor om vad som gäller vid sjukskrivning på deltid eller heltid eller vad som...

Read More
Vad händer om en medarbetare blir sjuk under semester?

Vad händer om en medarbetare blir sjuk under semester?

Att ta ut sin semester är ett lagkrav enligt semesterlagen för att alla ska få tillräcklig vila under året. Men vad händer egentligen om en...

Read More
Midsommarafton - röd dag eller ej?

Midsommarafton - röd dag eller ej?

Midsommar är en av våra mest älskade högtider i Sverige och kan ses som startskottet på sommaren och semestertider. Men innebär det att du...

Read More