Skip to the main content.

1 min read

Hur ska man hantera olovlig frånvaro på arbetsplatsen?

Hur ska man hantera olovlig frånvaro på arbetsplatsen?

När det gäller hantering av olovlig frånvaro i Sverige finns det vissa åtgärder och processer som kan följas. Här är några steg som kan vara till hjälp:

  • Kommunikation och dialog: Det är viktigt att etablera en öppen och ärlig kommunikation med den person som är frånvarande. Ta reda på orsaken till frånvaron och försök förstå deras situation. Genom att visa intresse och lyssna kan du skapa en grund för att lösa problemet.
  • Arbetsgivarens policy: Arbetsgivare har vanligtvis en policy för hantering av olovlig frånvaro. Bekanta dig med den aktuella policyn och följ de fastställda riktlinjerna för att ta itu med olovlig frånvaro. Det kan innefatta att dokumentera frånvaron, skicka varningar, hålla möten eller vidta andra disciplinära åtgärder.
  • Sök professionell hjälp: Om frånvaron beror på andra problem, såsom hälsoproblem, psykisk ohälsa eller familjesvårigheter, kan det vara klokt att söka professionell hjälp. Beroende på situationen kan det vara lämpligt att kontakta företagshälsovården eller annan relevant personal för att få råd och stöd.

 

Det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik, och det kan vara klokt att rådfråga en juridisk expert, till exempel en advokat eller skoljurist, för specifika råd baserat på din situation.

 

Olovlig frånvaro från arbetsplatsen regleras genom olika lagar och föreskrifter i Sverige. Här är några relevanta lagar och regler som kan tillämpas:

 

  • Anställningsskyddslagen (LAS): Anställningsskyddslagen reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen innehåller bestämmelser om uppsägning och avskedande av arbetstagare. Om en arbetstagare har olovlig frånvaro kan arbetsgivaren vidta disciplinära åtgärder, och i vissa fall kan det leda till uppsägning eller avskedande.
  • Kollektivavtal: Om arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal kan det finnas specifika bestämmelser om hantering av olovlig frånvaro. Kollektivavtalet kan reglera disciplinära åtgärder och konsekvenserna av olovlig frånvaro.
  • Företagsspecifika regler och policys: Många arbetsgivare har sina egna interna regler och policys för att hantera olovlig frånvaro. Dessa regler kan inkludera rutiner för rapportering av frånvaro, disciplinära åtgärder och eventuella konsekvenser.

 

Det är viktigt att notera att reglerna och konsekvenserna för olovlig frånvaro kan variera beroende på arbetsplatsen och omständigheterna. Det är därför viktigt att konsultera arbetsgivarens interna policys och eventuellt rådgöra med en juridisk expert för att få korrekt och aktuell information om hur olovlig frånvaro hanteras på en specifik arbetsplats.

 

Behöver du hjälp med att hantera olovlig frånvaro, eller sätta upp policys och rutiner? Ta kontakt med en av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig. 


 

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More