Skip to the main content.

2 min read

Hur ska man hantera olovlig frånvaro på arbetsplatsen?

Hur ska man hantera olovlig frånvaro på arbetsplatsen?

När det gäller hantering av olovlig frånvaro i Sverige finns det vissa åtgärder och processer som kan följas. Här är några steg som kan vara till hjälp:

  • Kommunikation och dialog: Det är viktigt att etablera en öppen och ärlig kommunikation med den person som är frånvarande. Ta reda på orsaken till frånvaron och försök förstå deras situation. Genom att visa intresse och lyssna kan du skapa en grund för att lösa problemet.
  • Arbetsgivarens policy: Arbetsgivare har vanligtvis en policy för hantering av olovlig frånvaro. Bekanta dig med den aktuella policyn och följ de fastställda riktlinjerna för att ta itu med olovlig frånvaro. Det kan innefatta att dokumentera frånvaron, skicka varningar, hålla möten eller vidta andra disciplinära åtgärder.
  • Sök professionell hjälp: Om frånvaron beror på andra problem, såsom hälsoproblem, psykisk ohälsa eller familjesvårigheter, kan det vara klokt att söka professionell hjälp. Beroende på situationen kan det vara lämpligt att kontakta företagshälsovården eller annan relevant personal för att få råd och stöd.

 

Det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik, och det kan vara klokt att rådfråga en juridisk expert, till exempel en advokat eller skoljurist, för specifika råd baserat på din situation.

 

Olovlig frånvaro från arbetsplatsen regleras genom olika lagar och föreskrifter i Sverige. Här är några relevanta lagar och regler som kan tillämpas:

 

  • Anställningsskyddslagen (LAS): Anställningsskyddslagen reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen innehåller bestämmelser om uppsägning och avskedande av arbetstagare. Om en arbetstagare har olovlig frånvaro kan arbetsgivaren vidta disciplinära åtgärder, och i vissa fall kan det leda till uppsägning eller avskedande.
  • Kollektivavtal: Om arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal kan det finnas specifika bestämmelser om hantering av olovlig frånvaro. Kollektivavtalet kan reglera disciplinära åtgärder och konsekvenserna av olovlig frånvaro.
  • Företagsspecifika regler och policys: Många arbetsgivare har sina egna interna regler och policys för att hantera olovlig frånvaro. Dessa regler kan inkludera rutiner för rapportering av frånvaro, disciplinära åtgärder och eventuella konsekvenser.

 

Det är viktigt att notera att reglerna och konsekvenserna för olovlig frånvaro kan variera beroende på arbetsplatsen och omständigheterna. Det är därför viktigt att konsultera arbetsgivarens interna policys och eventuellt rådgöra med en juridisk expert för att få korrekt och aktuell information om hur olovlig frånvaro hanteras på en specifik arbetsplats.

 

Behöver du hjälp med att hantera olovlig frånvaro, eller sätta upp policys och rutiner? Ta kontakt med en av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig. 


 

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Vilka HR-processer bör finnas på plats innan ett företag gör en IPO?

Vilka HR-processer bör finnas på plats innan ett företag gör en IPO?

När en organisation förbereder sig för en initial public offering (IPO), är det viktigt att ha HR-processer på plats för att säkerställa att...

Read More
Viktiga begrepp inom HR

Viktiga begrepp inom HR

AI, ENPS, HRM och Empolyer branding är exempel på ett fåtal begrepp inom HR-spektrumet som kan vara bra för dig som företagare att ha koll på. I...

Read More
Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Frågorna kan bli många gällande semester och frånvaro. Det kan vara frågor om vad som gäller vid sjukskrivning på deltid eller heltid eller vad som...

Read More