Skip to the main content.

2 min read

Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Semestertillägg och semesterersättning är två viktiga begrepp inom arbetsrätten som rör anställdas rättigheter till ersättning för semester. För att förstå hur dessa fungerar och när de tillämpas, är det viktigt att känna till skillnaden mellan dem.

 

Semestertillägg: Semestertillägg är en extra ersättning som anställda får utöver sin vanliga lön när de tar ut sin semester. Detta tillägg syftar till att kompensera för den tid då den anställde inte arbetar och därmed inte heller tjänar in lön. Semestertillägget beräknas oftast som en procentandel av den anställdes månadslön. Enligt svensk lag är semestertillägget vanligtvis 0,43 procent per semesterdag för de anställda som har en månadslön. För anställda med rörlig lön, till exempel provision, kan semestertillägget vara högre.

 

När Används Semestertillägg? Semestertillägg används när en anställd tar ut betald semester. Detta innebär att de anställda får sin vanliga lön plus semestertillägg för de dagar de är på semester. Det gör att den ekonomiska situationen inte försämras under semestern, vilket uppmuntrar till att verkligen utnyttja den lagstadgade rätten till vila och återhämtning.

 

Semesterersättning: Semesterersättning är en ersättning som betalas ut när anställningen avslutas och den anställde har kvarstående semesterdagar som inte har tagits ut. Detta kan också gälla för anställda med tidsbegränsade anställningar eller för de som har arbetat deltid och inte tagit ut semester under anställningsperioden. Semesterersättningen motsvarar värdet av de outnyttjade semesterdagarna.

 

När Används Semesterersättning? Semesterersättning används vid anställningens slut eller när en anställd inte har tagit ut sina intjänade semesterdagar. Denna ersättning är ett sätt att säkerställa att anställda får ekonomisk kompensation för den semester de har rätt till men inte kunnat ta ut. Enligt lagen ska semesterersättningen motsvara minst 12 procent av den intjänade lönen under anställningsperioden.

 

Sammanfattning:

  • Semestertillägg är en extra ersättning som betalas ut under den betalda semestern och är en procentandel av månadslönen.
  • Semesterersättning betalas ut när anställningen avslutas eller när semesterdagar inte har tagits ut och motsvarar värdet av de outnyttjade semesterdagarna.
  •  

Att förstå skillnaden mellan semestertillägg och semesterersättning är viktigt för både arbetsgivare och anställda. Det säkerställer att alla får korrekt ersättning för sin arbetade tid och sina rättigheter till vila och återhämtning.

För mer information eller rådgivning om hur du hanterar semesterersättningar och semestertillägg, kontakta oss på       

Lön & HR Bolaget. Vi är här för att hjälpa dig med alla aspekter av personalhantering och se till att din verksamhet följer lagstadgade regler och bästa praxis.

 

Kontakta oss idag för expertrådgivning och skräddarsydda lösningar för din organisation!

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Webinar - Semester & Semesterplanering

Webinar - Semester & Semesterplanering

Den 21a maj 11:00-11:30 kommer vi att ha vårt senaste webinar om semester och semesterplanering. Missa inte att anmäla dig för att ta del av tips och...

Read More
Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Varför det är viktigt med semesterplanering & ha koll på semesterlagen

Medarbetare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester mellan juni-augusti, och därmed är en viktig del i en väl fungerande semesterplanering...

Read More
Semesterårsskifte - Vad gäller?

Semesterårsskifte - Vad gäller?

Rätten till semester regleras av semesterlagen och semestern ska vara en tid för återhämtning och vila. Det är dags att avsluta semesteråret och...

Read More