Skip to the main content.

2 min read

När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

Som arbetsgivare är det viktigt att veta när du kan kräva sjukintyg från dina anställda för att säkerställa korrekt hantering av sjukfrånvaro. Att ha en tydlig förståelse för reglerna kring sjukintyg hjälper till att upprätthålla en rättvis och transparent arbetsplats. Här går vi igenom de grundläggande principerna och vad du bör tänka på som arbetsgivare.

Grundläggande regler för sjukintyg
Enligt sjuklönelagen har en anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna av en sjukperiod. För att säkerställa att sjukfrånvaron är legitim och korrekt hanterad, kan arbetsgivaren kräva ett sjukintyg.

Dag 1-7: Självrapportering:

Under de första sju kalenderdagarna av en sjukperiod kan den anställde själv anmäla sjukfrånvaro utan att behöva lämna ett sjukintyg. Det innebär att arbetsgivaren betalar sjuklön baserat på den anställdes egen rapportering av sjukdom.

Från och med dag 8: Krav på sjukintyg:

Från och med den åttonde sjukdagen måste den anställde lämna ett sjukintyg från en läkare eller annan legitimerad vårdgivare för att fortsatt ha rätt till sjuklön. Detta intyg ska styrka att den anställde är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom.

Tidigare krav på sjukintyg
Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från en tidigare tidpunkt än den åttonde dagen om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara återkommande korttidssjukfrånvaro eller misstankar om missbruk av sjuklönereglerna.

Rutiner för att kräva tidigare sjukintyg

Om arbetsgivaren vill införa en regel om tidigare krav på sjukintyg bör detta:

  • Kommuniceras tydligt: Den anställde ska informeras skriftligt om att ett tidigare sjukintyg krävs och varför.
  • Dokumenteras: Skälen för att kräva tidigare sjukintyg ska dokumenteras för att säkerställa att åtgärden är rättvis och motiverad.

 

Hantering av sjukintyg

Som arbetsgivare är det viktigt att hantera sjukintyg på ett korrekt och konfidentiellt sätt:

  • Sekretess: Sjukintyg innehåller känslig information och ska hanteras enligt gällande sekretessregler. Endast behöriga personer bör ha tillgång till dessa dokument.
  • Uppföljning: Ha rutiner för att följa upp anställdas sjukfrånvaro och stödja deras återgång i arbete vid längre sjukdomsperioder.

Särskilda situationer

  • Förlängd sjukskrivning: Om en anställd är sjuk längre än 14 dagar övergår ansvaret för sjukpenning till Försäkringskassan. Arbetsgivaren behöver då ett läkarintyg för att styrka sjukfrånvaron för Försäkringskassan.
  • Återkommande sjukfrånvaro: Vid frekvent korttidssjukfrånvaro kan arbetsgivaren införa särskilda rutiner, som krav på sjukintyg från första dagen, för att hantera situationen.

Att veta när och hur man kan kräva sjukintyg är en viktig del av att hantera sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Genom att följa de grundläggande reglerna och ha tydliga rutiner på plats kan arbetsgivare säkerställa en rättvis och effektiv hantering av sjukfrånvaro.

Behöver du hjälp med att utveckla och implementera rutiner för sjukfrånvaro och sjukintyg på din arbetsplats? Kontakta oss på Lön & HR bolaget för expertstöd inom lön och HR. Vi hjälper dig att säkerställa att dina rutiner följer lagar och regler, samtidigt som vi stödjer en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa...

Read More
Digital utbildning - Lönekartläggning

Digital utbildning - Lönekartläggning

Med flera års erfarenhet inom det breda HR-området med specialistkompetens inom lönekartläggningar erbjuder vi dig nu en digital utbildning för att...

Read More
Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More