Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

Mångfald

Diskussion mellan medarbetare

2 min read

Förstå indirekt och direkt diskriminering på arbetsplatsen

På dagens arbetsplatser är det av yttersta vikt att skapa en miljö där alla medarbetare behandlas lika och rättvist. Tyvärr uppstår det ibland...

Läs mer
HR-konsult som ger rådgivning

1 min read

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina...

Läs mer