Skip to the main content.

1 min read

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa jämställda löner inom er organisation.

 

Din skyldighet som arbetsgivare
I Sverige tjänar kvinnor i snitt 10% mindre än män i samma eller likvärdiga yrkesroller. I enlighet med Diskrimineringslagen ska en lönekartläggning genomföras årligen för att se till att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Är ni fler än 10 anställda ska arbetet dokumenteras skriftligen. Som arbetsgivare har du en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Vad kan hända om man inte genomför sin lönekartläggning?
Stickprov genomförs årligen av DO (Diskrimineringsombudsmannen) där de tittar på enskilda arbetsgivare och att all dokumentation som krävs finns. Som arbetsgivare är man skyldig att tillhandahålla all den information som DO efterfrågar, och om man inte kan uppvisa godkänd dokumentation kan företaget förläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Att ta hjälp från en utomstående part minskar risken för att värdera medarbetare olika beroende på personliga preferenser eller egenskaper. En konsult kan hjälpa er organisation hålla sig till de sakliga grunderna som får utgöra löneskillnader mellan individer i lika eller likvärdiga arbeten.

Behöver du hjälp med jämställdhetsfrågor eller att genomföra en lönekartläggning? Ta kontakt med någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Digital utbildning - Lönekartläggning

Digital utbildning - Lönekartläggning

Med flera års erfarenhet inom det breda HR-området med specialistkompetens inom lönekartläggningar erbjuder vi dig nu en digital utbildning för att...

Read More
Registerutdrag på anställda

Registerutdrag på anställda

Fler och fler arbetsgivare vill ta del av belastningsregister på både aktiva medarbetare och på kandidater inom rekryteringsprocesser. Men vad gäller...

Read More