Skip to the main content.

1 min read

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa jämställda löner inom er organisation.

 

Din skyldighet som arbetsgivare
I Sverige tjänar kvinnor i snitt 10% mindre än män i samma eller likvärdiga yrkesroller. I enlighet med Diskrimineringslagen ska en lönekartläggning genomföras årligen för att se till att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Är ni fler än 10 anställda ska arbetet dokumenteras skriftligen. Som arbetsgivare har du en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Vad kan hända om man inte genomför sin lönekartläggning?
Stickprov genomförs årligen av DO (Diskrimineringsombudsmannen) där de tittar på enskilda arbetsgivare och att all dokumentation som krävs finns. Som arbetsgivare är man skyldig att tillhandahålla all den information som DO efterfrågar, och om man inte kan uppvisa godkänd dokumentation kan företaget förläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Att ta hjälp från en utomstående part minskar risken för att värdera medarbetare olika beroende på personliga preferenser eller egenskaper. En konsult kan hjälpa er organisation hålla sig till de sakliga grunderna som får utgöra löneskillnader mellan individer i lika eller likvärdiga arbeten.

Behöver du hjälp med jämställdhetsfrågor eller att genomföra en lönekartläggning? Ta kontakt med någon av våra HR-Konsulter så hjälper vi dig.

 

Dags att ansöka om jämkning

Dags att ansöka om jämkning

Att förstå och navigera genom skattesystemet kan vara en utmaning för många privatpersoner. I denna labyrint av regler och bestämmelser kan ett...

Read More
Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Julklappar till anställda – vad gäller gällande belopp och regler?

Maximera julglädjen utan skattekonsekvenser! Enligt Skatteverket kan gåvor till anställda och samarbetspartners vara skattefria upp till 500 kr per...

Read More
Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

Optimera din verksamhet med HR-outsourcing

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld söker företag ständigt kostnadseffektiva metoder för att hantera personalfrågor inom sina verksamheter. Vid...

Read More