Skip to the main content.

2 min read

Offboarding – att lämna ett gott intryck

Offboarding – att lämna ett gott intryck

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare lägger större vikt vid preboarding och onboarding av nya medarbetare än vad som läggs på offboarding. Tiden mellan dagen för uppsägningen och den sista arbetsdagen förvaltats inte alltid ordentligt, fokus ligger i stället på den nya medarbetaren och att ha en avtackning. Det är lätt att glömma att tiden mellan uppsägningen och avtackningen kan vara flera månader. Därför är det viktigt att ha en satt process för hur just ditt företag jobbar med offboarding, vad som bör och ska ingå för att få ett så lyckat avslut som möjligt.   

Värna om ditt arbetsgivarvarumärke
Hur en medarbetare upplever sina sista dagar på jobbet är minst lika viktiga som de första, detta då de sista dagarna är de som sätter prägeln på hur medarbetaren kommer tala om sina upplevelser i organisationen med nya kollegor eller andra kontakter. Med andra ord är det viktigt för ditt arbetsgivarvarumärke (employer brand) att tiden under offboardingen är genomtänkt och sker på ett bra systematiskt sätt för att säkerställa att de tidigare medarbetarna är ambassadörer för just din organisation.

Vanliga bitar som glöms bort
En bit som många arbetsgivare glömmer bort är kompetensöverföringen. Det är viktigt att identifiera arbetsuppgifter, vad som är akut och vad som kan vänta. Ta vara på medarbetarens kunskap, vad har varit bra med arbetssättet, vad kan förbättras?
En annan bit som oftast faller mellan stolarna är de tekniska bitarna. Det är viktigt att avsluta exempelvis mobilabonnemang, andra tjänster och ta bort behörigheter från program när en person slutar. Detta för att en obehörig person inte ska ha tillgång till eventuell känslig information eller annat inom företaget när hen slutat.

8 Tips för att lyckas med offboardingen
1. Gå igenom de olika delarna av uppsägningen – Exempelvis uppsägningstid, sista anställningsdag och eventuella semesterdagar under uppsägningstiden.
2. Boka tid för avslutningssamtal.
3. Planera överlämning av arbetsuppgifter och ansvarsområden till övriga medarbetare.
4. Informera berörda avdelningar om vilka uppgifter som behöver genomföras i samband med uppsägningen.
5. Se till att alla tekniska tillgångar avslutas/återlämnas i tid – Viktigt att följa upp!
6. Samla värdefulla insikter från avslutningssamtalet – och kom ihåg att visa uppskattning över medarbetarens tid i företaget.
7. Ge medarbetaren möjlighet att bidra med åsikter och synpunkter anonymt.
8. Ge medarbetaren en god avtackning utifrån medarbetarens egna önskemål.

Källa: Hämtad från ”Offboarding – tips och råd för lyckade avslut” – HR-stödföretaget Simployer

 

Vill du lära dig mer om processen från signat anställningsavtal till en ny medarbetares första tid på jobbet? Här kan du läsa mer om Preboarding och Onboarding

 

Behöver du hjälp med att sätta upp en offboarding-process eller vill du lära dig med om hur man gör en medarbetare ett lyckat avslut? Våra HR-Konsulter hjälper dig!


 

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Digitala inspektioner av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gick i dagarna ut med att de kommer genomföra digitala inspektioner på 2000 verksamheter runt om i Sverige. De verksamheter som de...

Read More
Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Visselblåsning – Vad gäller för ditt företag

Den 17 december 2021 började en lag för visselblåsning gälla (visselblåsarlagen). Denna lag innebär att man ska kunna larma om missförhållanden både...

Read More
Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Trenderna inom arbetslivet - quiet hiring

Quiet quitting är ett fenomen som växte sig starkt under 2022 och sedan dess har flertalet quiet fenomen framkommit. Quiet quitting, firing,...

Read More