Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

2 min read

Vad gäller vid distansarbete?

Många skulle nog säga att distansarbete eller så kallat hybrid arbete där medarbetaren jobbar delvis på kontor och delvis från hemmet är det nya vanliga. Pandemin har satt större krav på arbetsgivare att hitta en helhetslösning där arbetstagarna kan...

Läs mer
Provanställning

2 min read

Vad gäller vid provanställning?

Har du koll på vad som gäller när du ska anställa en ny medarbetare eller avsluta en provanställning? Kanske är du osäker på när en provanställning...

Läs mer

3 min read

Att tänkta på vid överenskommelse om avslutande av anställning?

När man talar om uppsägning nämns väldigt sällan överenskommelse. Kanske ganska förståeligt då en överenskommelse innebär att båda parterna...

Läs mer

2 min read

Ny lag om uthyrd personal, vad gäller?

Bakgrund

Läs mer
Lönekonsulter som diskuterar nya LAS-reglerna

4 min read

Vad gäller för nya LAS reglerna?

Ni har väl inte missat att det förväntas släppas nya LAS regler som beräknas träda i kraft 1 oktober 2022? Ingen fara om ni inte har hunnit sätta er...

Läs mer

2 min read

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Alla företag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige är skyldiga att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det betyder att det räcker med att...

Läs mer

1 min read

Hur mycket tjänstepension av avdragsgill?

Ett företag har rätt att betala obegränsat med tjänstepension för sina anställda. Dock finns det regler för hur stora belopp som är avdragsgilla.

Läs mer

1 min read

Varför behövs policys?

Först, vad är en policy egentligen? En policy kan beskrivas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga...

Läs mer
HR-konsult som ger rådgivning

Vilket kollektivavtal tillhör du vid en delad tjänst?

En anställd ska få en ny tjänst som ska vara delad mellan två olika avtalsområden, 50% team leader (tjänstemannaavtal) och 50% produktion...

Läs mer